WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

Pondelok, 26.9.2016

Boh sa v odpúšťaní NEUNAVÍ. To my sa unavíme žiadať o odpustenie. Boh sa neunaví ani vtedy, keď vidí, že sa Jeho milosti nepodarilo zapustiť korene v pôde nášho srdca, že cesta je neschodná, plná buriny a kamenia. Nanovo sa VRACIA zasievať svoje milosrdenstvo a odpustenie. Znova a znova. Sedemdesiatsedem ráz.

Posledná úprava Pondelok, 26 September 2016 09:50
Pokračovanie
 

job-interview

 Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v piatok 16.9.2016 riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno.

 

Pomôcky pre 1. ročník

Oznam školskej jedálne - Karloveská

Oznam školskej jedálne - Veternicová

 

 

Najbližšie udalosti: 

26.9.2016 (pondelok) Práca psychológa s triedou – knižnica:

5. B, 1.-2. vyuč. h.

5. A, 3.-4. vyuč. h.

ŠvP: – 4. roč. 

 

27.9.2016 (utorok) Práca psychológa s triedou – 5. C - knižnica, 2.-3. vyuč. h.

ŠvP: – 4. roč. 

 

28.9.2016 (streda) Sv. omša, 1. vyuč. h.

Púť cirkevných škôl do Šaštína – 5. roč., 8:00-14:00

Seminár „Film a médiá“ – PR1, 5.-6. vyuč. h.

ŠvP: – 4. roč. 

 

29.9.2016 (štvrtok) Exkurzia: Spaľovňa OLO – 6. roč., 1.-6. vyuč. h.

ŠvP: – 4. roč.     

 

30.9.2016 (piatok) ŠvP: – 4. roč.

 Karloveské hody: program našich žiakov – Nám. sv. Františka, 16:00-16:30

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Nedeľa, 25 September 2016 18:23
Pokračovanie
 
F-way 2016

Fotky a video z F-WAY:

Video

Fotky pána Viliama Hederu si môžete pozrieť na nasledovných odkazoch:

Galéria č. 1

Galéria č. 2

Školská galéria:

Posledná úprava Štvrtok, 30 Jún 2016 12:56
Pokračovanie
 
Literárna súťaž - Supermama

 

V mesiaci máj a jún sa žiaci 2.stupňa zapojili do novej literárnej súťaže, v ktorej mali vytvoriť originálnu

báseň na tému Supermama. Najšikovnejší žiaci boli odmenení a my ostatní obohatení pri čítaní ich

Posúďte sami, aký poklad sa skrýva v každej mame podľa básne Martina Miznera z 8.B.

Posledná úprava Streda, 13 Júl 2016 05:54
Pokračovanie
 
Na Orave dobre, na Orave zdravo..

V dňoch 15.-17. júna 2016 sme sa vydali spoznávať jeden z krásnych regiónov Slovenska - Oravu. Boli sme veľmi šťastní, lebo sme tam i spať cestovali vláčikom, pre niektorých to bolo prvý krát. Našou hlavnou úlohou bolo objavovať krásy okolo i v nás.

Posledná úprava Štvrtok, 30 Jún 2016 13:51
Pokračovanie
 
Druháci na besede
 
V piatok 10. mája sme si príjemne posedeli 
v našej knižnici... 
Pokračovanie
 
Školská záhrada

 

Už aj v našej škole si žiaci vedia vyskúšať, ako sadiť rastlinky a starať sa o nich. Vysunuté záhrady nájdete v areáli našej školy oproti kláštoru minoritov. Dúfame, že už čoskoro budeme zbierať plody našich záhrad...

Posledná úprava Štvrtok, 02 Jún 2016 14:17
Pokračovanie
 
Matematický klokan 2015/ 2016

Milí priatelia,
matematika je vo všetkom okolo nás,
ale my ju bytostne nevnímame -
vieme - svätá trojica nesie symbol trojuholníka... :-)
Žeby hlavolam ?
Aj tento rok sa našlo zopár nadšencov,
ktorí majú hlavolamy radi ...

Posledná úprava Štvrtok, 26 Máj 2016 09:33
Pokračovanie
 
Deň zeme 2016

Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov, ktoré so sebou prináša neustále vyčerpávanie prírodných zdrojov a nevhodné správanie sa ľudí k prírode. I v tomto roku sme v školskom klube detí dňa v piatok 24.apríla 2016 uskutočnili výtvarnú činnosť.Jej účel bolo pripomenúť skutočnosť, že našu planétu Zem si musíme nielen vážiť, ale sa o ňu aj starať. Deti našej školy sa nadšením zapojili do výtvarnej činnosti, ich tvorbu si môžete pozrieť na nástenke vo vestibule  našej školy.

Posledná úprava Štvrtok, 28 Apríl 2016 15:44
Pokračovanie
 
Mária Terézia a my

 

Na hodine vlastivedy sme preberali dejiny Slovenska, do ktorých nám krásne zapadla aj exkurzia v Starej
radnici s programom Mária Terézia a my. Videli sme veľa predmetov práve z 18.storočia a tiež sme sa
dozvedeli veľa nového o panovníčke Uhorska a jej rodine. Naša spolužiačka Mária bola Mária Terézia a my
ostatní jej rodina. Máriu obliekli do šiat, akoby pochádzala naozaj z 18.storočia. Bolo to výborné. Na túto
exkurziu nezabudneme. Žiaci 3.A

 

Posledná úprava Utorok, 26 Apríl 2016 19:24
Pokračovanie
 
Brigáda 16.4.2016

 

Radostného darcu miluje Pán! Aj dnes bol v areáli našej školy akýsi F-Day :-) - Festival priateľstva medzi nami, našimi rodinami, deťmi a školou.

Pozrite a presvedčte sa, uznajte sami, bola toto obyčajná brigáda?! Bola. S týmito ľuďmi sú obyčajné veci premieňané na niečo mimoriadne.

Posledná úprava Pondelok, 18 Apríl 2016 21:08
Pokračovanie
 
Dejepisná súťaž

V stredu 6. apríla sa traja žiaci gymnázia zúčastnili na krajskom kole XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií z Čiech a Slovenska pod patronátom univerzitných profesorov a pod taktovkou Gymnázia v Chebe.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Apríl 2016 18:47
Pokračovanie
 
Komiksová súťaž

Kreativita, nápad, vtip, vôľa... Tieto atribúty sa stretli u žiakov 2.stupňa, ktorí sa zapojili do komiksovej súťaže organizovanej učiteľmi slovenského jazyka počas mesiacov január a február. Najusilovnejší žiaci boli za svoju námahu odmenení užitočnými cenami – priepustkou na obed bez čakania a žolíkom na domácu úlohu. Veríme, že žiakov motivovali nielen ceny ale i uznanie, a tešíme sa na veľa nových zaujímavých prác pri nasledujúcej súťaži. Víťazné práce je možné pozrieť si na nástenke slovenského jazyka pri kaplnke.

Posledná úprava Streda, 23 Marec 2016 13:13
Pokračovanie
 
Návšteva z hvezdárne

15. júna sme na biologickom a fyzikálnom krúžku mali návštevu z najmenšej hvezdárne na Slovensku, ktorá sa nachádza v Sobotišti. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a nového. Za túto návštevu ďakujeme! 

Posledná úprava Štvrtok, 30 Jún 2016 14:00
Pokračovanie
 
Boli sme v Osvienčime...

Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť – riadiac sa týmto heslom, absolvovali sme spolu so žiakmi 9. ročníka exkurziu v Poľsku. Videli sme, ako vo Wadowiciach celé mesto žije odkazom Jána Pavla II., obdivovali sme podzemné krásy soľnej bane vo Wieliczke, páter Peter pre nás v slovenskej kaplnke Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove slúžil sv. omšu, videli sme jeden z najväčších zvonov na svete v katedrále na Waweli v Krakove. 

Posledná úprava Štvrtok, 16 Jún 2016 09:13
Pokračovanie
 
ZOO Viedeň

 

Žiaci piateho ročníka sa zúčastnili exkurzie do viedenskej ZOO. Bol to obrovský zážitok pre všetkých. 
Pokračovanie
 
Zábavná fyzika

 

To že fyzika je zaujímavá veda nám na hodinách fyziky dokazuje pani učiteľka Martina Hodossyová. Spolu so žiakmi merali energetickú hodnotu jedného chipsu, čo vidíte na fotografiách. Po meraniach žiaci zistili, to čo všetci dobre vieme - chipsy sú nezdravé...

 

Posledná úprava Štvrtok, 02 Jún 2016 12:59
Pokračovanie
 
EKO - HRY

 

Dňa 6.mája 2016 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila akcia ŠKD pod názvom EKO – HRY spojená s súťažami detí z jednotlivých oddelení ako aj krásnou prechádzkou na miesto akcie do Líščieho údolia a späť.

Posledná úprava Štvrtok, 12 Máj 2016 12:49
Pokračovanie
 
Martin Hunčár - spisovateľ, beseda

 

Martin Hunčár nás prekvapil svojou veselosťou. Rozprával nám ako sa stal spisovateľom a čomu všetkému sa venuje.
Ukázal nám svoje prvé knižky, ktoré začal písať ešte ako žiak ZŠ. Prečítal nám biblický príbeh O hlúpom a múdrom
ako stavali dom. Rozdelil nás do 3 skupín. Boli sme maliari, básnici, herci. V týchto skupinách sme potom pracovali.
Nakoniec sme si mohli kúpiť knižky a CD. Žiaci 3.A

 

Posledná úprava Utorok, 26 Apríl 2016 19:24
Pokračovanie
 
ŠKD- Náboženský kvíz
 
Dňa 21.4.2016- vo štvrtok popoludní sa uskutočnil v ŠKD Náboženský kvíz.
Deti si zasúťažili a tiež si upevnili vedomosti z náboženskej výchovy.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

Posledná úprava Utorok, 26 Apríl 2016 19:09
Pokračovanie
 
Školská konferencia Svet je pestrý

 

Sme výnimoční v rôznych oblastiach. Niektorí s gitarou v ruke, iní v kreslení, ďalší s loptou na kopačke, daktorí v tanci, speve, písaní príbehov. A preto je svet pestrý...

Posledná úprava Pondelok, 18 Apríl 2016 14:01
Pokračovanie
 
Mam básničku na jazýčku 2016

 

Dňa 30.marca 2016 s v priestoroch školskej knižnice uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy za účasti detí zo školského klubu a to v popoludňajších hodinách od 14:15 hod do 15:15 hod. Akcie sa zúčastnilo 50 detí z toho 12 detí súťažilo. Novotou bola detská porota, ktorú tvorili žiačky 4.B a 4.A.

Posledná úprava Sobota, 30 Apríl 2016 13:07
Pokračovanie
 
Krížová cesta - Líščie údolie 2016

Počas pôstneho obdobia sa snažíme aj deťom priblížiť utrpenie nášho Pána. S 1.A sme sa pomodlili Krížovú cestu tak, že sme si ju sami zahrali v krásnom prostredí Líščieho údolia.

Posledná úprava Streda, 23 Marec 2016 13:12
Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Strana 1 z 6