WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

Nedeľa, 19.2.2017

Boh je plný prekvapení a miluje prekvapenia. Nikdy nestraťme túžbu po Božích prekvapeniach a dôveru v Neho! Sme vždy a predovšetkým Jeho deti, nie vlastníci života. Otcove deti, nie autonómni a sebestační dospelí. Deti, ktoré vždy potrebujú byť v Jeho náručí a prijímať Jeho LÁSKU a ODPUSTENIE.

 

Posledná úprava Nedeľa, 19 Február 2017 09:11
Pokračovanie
 
Najbližšie udalosti:  plagat-tabor 2017

20.2.-24.2.2017 JARNÉ PRÁZDNINY

 

27.2.2017 (pondelok) Konverzačné kurzy v ANJ – žiaci 5., 8. a 9. roč. – učebne 7. A,

7. B, 7. C, 8:00 - 13:35

Lyžiarsky kurz: Skalka pri Kremnici – 7. roč.

28.2.2017 (utorok) Sv. omša – V20, 1. vyuč. h.

Konverzačné kurzy v ANJ – žiaci 5., 8. a 9. roč. – učebne 7. A, 7. B, 7. C, 8:00 - 13:35

Lyžiarsky kurz: Skalka pri Kremnici – 7. roč.

1.3.2017 (streda) Sv. omša K32 - Popolcová streda, 1. vyuč. h.

Konverzačné kurzy v ANJ – žiaci 5., 8. a 9. roč. – učebne 7. A, 7. B, 7. C, 8:00 - 13:35

Lyžiarsky kurz: Skalka pri Kremnici – 7. roč.

2.3.2017 (štvrtok) Konverzačné kurzy v ANJ – žiaci 5., 8. a 9. roč. – učebne 7. A, 7. B, 7. C, 8:00 - 13:35

Lyžiarsky kurz: Skalka pri Kremnici – 7. roč.

3.3.2017 (piatok) Konverzačné kurzy v ANJ – žiaci 5., 8. a 9. roč. – učebne 7. A, 7. B, 7. C, 8:00 - 13:35

Lyžiarsky kurz: Skalka pri Kremnici – 7. roč.

 

8.3.2017 (streda) Deň otvorených dverí 2. stupňa a gymnázia 
6.4.2017 (štvrtok) Deň otvorených dverí 1. stupňa na K32 a V20
21.-22.4.2017 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

 

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Sobota, 18 Február 2017 13:36
Pokračovanie
 
Zápis detí do 1. ročníka Spojenej školy sv. Františka z Assisi

Zápis detí do 1. ročníka Spojenej školy sv. Františka z Assisi sa  uskutoční 21. a 22. apríla 2017.

21. 4. 2017 (piatok) v čase  15:00 – 18:00 h.

22. 4. 2017 (sobota) v čase 9:00 – 11:00 h.

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 22:48
Pokračovanie
 
Poďme tvoriť fantasy literatúru spolu s Danielom Hevierom!

Milí rodičia a priatelia školy!

Práve u nás na druhom stupni prebieha prihlasovanie sa do projektu tvorivého písania fantasy literatúry v spolupráci so spisovateľom Danielom Hevierom.

Pozývame Vás, aby ste povzbudili svoje deti k obohacujúcemu tráveniu voľného času.

Viac informácií môžu žiaci získať u svojej pani učiteľky slovenčiny.

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:01
 
Mládežnícky ples 28.1.2017

V sobotu 28.1.2017 sa konal Mládežnícky ples určený mladým z farnosti sv. Michala. V hojnom počte sa ho zúčastnili aj žiaci a študenti našej školy. Pre mnohých to bol ich prvý ples. No podľa názorov, zážitkov, postrehov i fotiek, určite nie posledný.

Fotogaléria 1 :)

Fotogaléria 2 :)

 
Školské kolo biblickej olympiády 2017

Cez vianočné prázdniny sa už tradične mnohí žiaci našej školy venovali čítaniu Svätého písma. Pripravovali sa na školské kolo biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 11. januára 2017.

Posledná úprava Piatok, 27 Január 2017 09:29
Pokračovanie
 
... a Slovo bolo u Boha... školské kolo 2016

V čarovných predvianočných dňoch plných očakávaní, zhonu, vôní vianočného cesta, talentovaní študenti našej školy ukázali čo v nich je na školskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha....

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:49
Pokračovanie
 
Vianočná besiedka prváčikov na Veternicovej

Ako iste viete, každoročne býva na 1. stupni pekným zvykom pripravovať triedne besiedky. Nebolo tomu inak ani tohoto roku a to 15.12. na našom novom elokovanom pracovisku, na Veternicovej. Čo však bolo veľkým prekvapením? Pani učiteľky sa rozhodli pripraviť spoločný program, kde vystúpili deti všetkých prváckych tried. No a kde? V telocvični! Tá sa premenila na divadelnú scénu s oponou aj krásnou vianočnou výzdobou. Deti recitovali, spievali koledy, hrali scénky. Pripomenuli nám, čo je na Vianociach najdôležitejšie. A to dojalo nejednu mamičku, možno neostalo aj niektoré oko suché ...

Odkaz na fotky 

 
Požehnané Vianoce

EKO krúžok našich prvákov praje všetkým požehnané Vianoce a príjemné rodinné stretnutia pri vianočnom stromčeku - jeden taký si na krúžku deti vyrobili spoločne.

 

Posledná úprava Pondelok, 19 December 2016 18:11
 
Benefičný koncert

2. decembra sa v kostole sv. Františka uskutočnil v poradí už druhý benefičný koncert našej školy.  Hlavným cieľom benefície bolo podporiť výstavbu oplotenia  multifunkčného betónového ihriska. Vďaka všetkým radostným a štedrým darcom sa vyzbieralo 961 Euro. Veríme, že vystúpenie Márie Čírovej, súrodencov Lenčovcov, ochestra ZUŠ sv. Cecílie, Braňa Letka a LCH Kinds, učiteľov školy a školského zboru Ticho všetkých zúčastnených naladili na adventnú vlnu.Naši talentovaní mladí zvukári prešli skúškou ohňom. Vďaka všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave, priebehu a skvelej atmosfére.

Posledná úprava Štvrtok, 15 December 2016 10:27
Pokračovanie
 
Beseda s Františkom Mikloškom

Slovensko ako samostatný štát je veľmi mladé. Pred 23 rokmi zaniklo Československo a vznikla naša slobodná demokratická vlasť. Možno si vravíme, čo to máme za demokraciu, kritizujeme systém a podobne. O tejto téme by sa dalo veľa filozofovať či debatovať. Koľko síl, odvahy, presvedčenia však do toho naši ľudia vložili, aby si vybojovali slobodu? Ako si pripomíname 17. november? Dnes berieme slobodu ako samozrejmosť, no nemali by sme zabúdať… 

Posledná úprava Streda, 07 December 2016 16:56
Pokračovanie
 
Adventné dvere

Milí priatelia,

na našej škole chceme aj tento rok prežiť čas adventu spoločne. Spoločne pripravovať priestor pre narodenie Ježiška. Ak niekto na niečo alebo na niekoho čaká, má byť trpezlivý a otvorený a nie náhodou aj adventný kalendár je tradične vo forme otváracích okienok alebo dverí, za ktorými sa skrýva prekvapenie. Vypovedá o vnútornej otvorenosti – pre druhého.

Posledná úprava Streda, 30 November 2016 13:19
Pokračovanie
 
Leaf award 2016

Dňa 12.11.2016 sa konalo slávnostné odovzdávanie Leaf award 2016 na ktorom sa zúčastnili štyria naši gymnazisti. Podujatie organizovalo občianske združenie Leaf pod záštitou prezitenta SR Andreja Kisku.

Poslaním organizácie je prispieť k rozvuju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

Leaf sa zameriava na vzdelávanie, rozvojové a podporné programy pre študentov a mladých profesionálov ako i individuálnym rozvojom a mentoringom učiteľov, ktorý absolvovali dvaja naši kolegovia.

Počas slávnostného večera sme zažili príjemnú atmosféru, spoznali nových podnetných ľudí a prešli sme sa triedami novej internátnej školy Leaf Academy, ktorej absolventi získavajú medzinárodne uznávaný titul AP(Advanced Placement).

Posledná úprava Nedeľa, 20 November 2016 11:35
Pokračovanie
 
Karneval na V20

V stredu 8.2.2017, sa v rámci poobedňajších hodín konal karneval, pre prváčikov a ich súrodencov. Deti sa zabavili spoločným tancom i rôznymi hrami. Pre hladných, či smädných bolo pred telocvičňou prichystané občerstvenie, ktoré priniesli rodičia. Nálada bola výborná a deti spokojné.

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:43
Pokračovanie
 
Vianočný bazár ŠKD 2016

Vianočný bazár v tomto školskom roku sa uskutočnil dňa 1.12. 2016. Po mesačnej tvorivej príprave sme prichystali predajné miesto a nainštalovali výrobky, ktoré vyrobili naše deti spolu so svojimi vychovávateľkami. Na príprave sa zúčastnili všetky oddelenia nášho školského klubu. Aj deti z Veternicovej poslali svoje práce. Atmosféra bola ako vždy výborná, deti sa veľmi tešili a rodičia mohli vidieť a obdivovať usilovnosť a tvorivosť svojich detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli aj tento rok a podporili nás.

 
Bararas

V piatok 16.12.2016 sa žiaci tried druhého stupňa našej školy zúčastnili koncertu v UPC v Mlynskej doline. Predstavil sa nám projekt BARARAS. Stretli sme sa so zaujímavými ľuďmi – rómom Lukášom a slovákom Tadeášom, ktorí nám rozpovedali svoje príbehy, ako sa zoznámili v skautskej skupine a začali búrať múr predsudkov voči sebe. Lukáš navštevoval Tadeáša v Čičave a Tadeáš Lukáša v rómskej osade v Jastrabí nad Topľou. Tadeáš sa naučil plynule po rómsky.

Posledná úprava Pondelok, 23 Január 2017 10:43
Pokračovanie
 
Burza hračiek.
Burza hračiek, ktorá bola na našich školách - Karloveská 32 a Veternicová 20 mala veľký úspech. Deti si kúpili hračky, ktoré na burzu priniesli starší žiaci. Kúpou týchto hračiek prispeli na drevo na zimu pre rodinu Varadyovú, ktorá má 9 detí, bývajú v dedinke Bátka okr. Rimavská Sobota. Vďaka burze sa nám podarilo pre ňu vyzbierať 230,24 €
Posledná úprava Štvrtok, 22 December 2016 19:56
Pokračovanie
 
...a Slovo bolo u Boha (2016)
Aj tento rok sme sa stretli pri krásnom slove v podaní našich prvostupniarov - malých umelcov v prednese poézie a prózy. Školské kolo súťaže "... a Slovo bolo u Boha" sa uskutočnilo na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, dňa 8. decembra 2016 v školskej knižnici. Počúvať šikovných súťažiacich bolo pre zúčastnených hlbokým zážitkom. Ďakujeme im za pútavé, veselé, zadumané či dobrodružné príbehy a básne a výhercom držíme palce do ďalších kôl súťaží "... a Slovo bolo u Boha" a "Hviezdoslavov Kubín".
Posledná úprava Štvrtok, 02 Február 2017 00:27
Pokračovanie
 
Návšteva imobilných detí

 

Dňa 14.12.2016 sa naša trieda 3.B vybrala na výlet k imobilným deťom na Patrónku.
Po príchode sme sa nachystali na program, ktorý sme mali pre nich pripravený. Bolo to krátke pásmo básni, piesní, hry na flaute a tanca. Veríme, že sa deťom vystúpenie páčilo.

Pokračovanie
 
Stretnutie s preventistami

V utorok 13.12. sa konalo v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave IV stretnutie na tému Trestnoprávna zodpovednosť u mladistvých. Stretnutie bolo určené žiakom ôsmych ročníkov a pozornosť pri ňom bola zameraná najmä na objasnenie pojmov ako je trestný čin, trestný zákon, register trestov, priestupkový zákon...Pre žiakov bolo stretnutie veľmi obohacujúce, nakoľko prichádzajú do veku, kedy prekračujú hranicu z maloletých na mladistvých a s tým preberajú aj určitú zodpovednosť za svoje konanie.

 
Jesenný Matboj 2016

Aj túto jeseň sme sa s našimi žiakmi už tradične zúčastnili súťaže základných škôl Jesenný Matboj. Ide o matematickú súťaž určenú pre štvorčlenné tímy žiakov 5. až 8. ročníka. Žiaci počas 90 minút riešia zaujímavé a netradičné matematické príklady. Na základe správne vyriešených úloh získavajú ťahy v logicko-strategickej hre. Sme šťastní, že sme sa zo súťaže vrátili s dvoma prvými, jedným druhým a šiestym miestom.

Posledná úprava Utorok, 06 December 2016 19:12
Pokračovanie
 
Žiaci našej školy boli v Jáchymove i u prezidenta SR

V dňoch 15. - 17. novembra 2016 žiaci ZŠ a SŠ z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do projektu "nenápadní hrdinovia" (viac na www.november89.eu) navštívili Příbram a Jáchymov - miesta, kde počas komunizmu v pracovných táboroch trpeli politickí väzni.Z bratislavských škôl sa do projektu zapojili dve školy, medzi ktorými bola aj Spojená škola sv. Františka. Z našej školy sa projektu zúčastnila Laura Ocilková so svojou spolužiačkou Katkou Fuksovou, ktorá písala o nenápadnej hrdinke Zuzane Vaskovej, rod. Bušovej, - o svojej babke. Dňa 17. novembra 2016 sa v Primaciálnom paláci konala prezentácia študentských prác o nenápadných hrdinoch a na záver boli študenti prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku.Projekt realizuje OZ Nenápadní hrdinovia v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera a Konfederáciou politických väzňov a ďalšími partnermi.

Posledná úprava Nedeľa, 27 November 2016 19:50
Pokračovanie
 
Pozorovanie vtáčich hniezd

Naši prváci sa učia hľadať hniezda vtákov. Keď už opadlo lístie nie je ťažké ich nájsť....

 

 
«ZačiatokDozadu1234567DopreduKoniec»

Strana 1 z 7