WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

utorok, 31.5.2016

Modlitba nie je akýmsi dobrým zvykom na to, aby sme sa trochu upokojili v srdci. Ani zbožným prostriedkom na to, aby sme od Boha získali to, čo potrebujeme. Modlitba je skutkom duchovného MILOSRDENSTVA, ktorý chce VŠETKO priniesť Srdcu Boha: „Vezmi to, Ty, ktorý si Otcom.“

Posledná úprava Utorok, 31 Máj 2016 09:01
Pokračovanie
 

plagat 1 2016F-WAY 2rsz f-way intro3bright 1

 

F-WAY 2016

 

Maturitné TABLO 2016

 

Informácia o možnostiach prijatia detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ

 

Výsledky z celoslovenského testovania deviatakov 2016

  

Hlasujte za projekt RZ - PING-PONGOVÉ STOLY NA ŠKOLSKÝ DVOR

 

 

Spojená škola sv. Františka z Assisi hľadá učiteľov 1. stupňa základnej školy  a vychovávateľku ŠKD s nástupom od 1.9.2016.

Prosíme záujemcov, aby sa ozvali e-mailom na adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Pošlite nám prosím svoj životopis resp. žiadosť o prijatie.

Tešíme sa na Vás.      

Ján Horecký, riaditeľ školy

 

Spojená škola sv. Františka z Assisi hľadá učiteľa anglického jazyka s nástupom od 1.9.2016.

Prosíme záujemcov, aby sa ozvali e-mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Pošlite nám prosím svoj životopis resp. žiadosť o prijatie.

Tešíme sa na Vás.     

Ján Horecký, riaditeľ školy

 

 

Výsledky 1. kola prijímacieho konania do Gymnázia sv. Františka z Assisi.

Všetkým úspešným uchádzačom o štúdium na našej škole odosielame Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka nášho gymnázia. Súčasťou Rozhodnutia je pozvanie na zápis, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.5. – 18.5.2016 v čase od 8.00 do 16.30 na sekretariáte školy. Zápis je nutnou podmienkou platnosti Rozhodnutia o prijatí žiaka na štúdium. Všetkým Vám blahoželáme a tešíme sa na Vás.


Pokoj a dobro, Ján Horecký, riaditeľ školy, 13.5.2016.

 

Informácie o podávaní prihlášok na STREDNÉ ŠKOLY

 

program 06  2016
Najbližšie udalosti:
 

31.5.2016 (utorok) Interná ústna časť maturitnej skúšky, 8:20-15:20

Exkurzia: ZOO – Viedeň – 5. roč., 8:00-15:00

Exkurzia: Carnuntum – 6. roč., 7:45-16:00

Návšteva filmového predstavenia – 7.-9. roč., 9:00-12:30

 

1.6.2016 (stredaSv. omša, 1. vyuč. h.

Interná ústna časť maturitnej skúšky, 8:10-15:40

Didaktické hry: školský areál - 1.-2. roč. ZŠ, 9:00-11:15

Didaktické hry: Líščie údolie – 3.-4. roč. ZŠ, 9:00-12:30

Účelové cvičenie: Devín – 2. st. ZŠ, 9:00-13:15

 

2.6.2016 (štvrtok) Návšteva bábkového divadla – 3. B, 9:30-13:00

Odovzdávanie maturitných vysvedčení – v učebni III. G, 10:45
Spoveď  pred prvým piatkom v mesiacikaplnka, 13:00-15:00

 

3.6.2016 (piatok) Exkurzia: Nitra – 4. A, 4. B, 7:00-15:00

 

1. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón

2. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón  

 

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Pondelok, 30 Máj 2016 20:14
Pokračovanie
 
Matematický klokan 2015/ 2016

Milí priatelia,
matematika je vo všetkom okolo nás,
ale my ju bytostne nevnímame -
vieme - svätá trojica nesie symbol trojuholníka... :-)
Žeby hlavolam ?
Aj tento rok sa našlo zopár nadšencov,
ktorí majú hlavolamy radi ...

Posledná úprava Štvrtok, 26 Máj 2016 09:33
Pokračovanie
 
EKO - HRY

 

Dňa 6.mája 2016 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila akcia ŠKD pod názvom EKO – HRY spojená s súťažami detí z jednotlivých oddelení ako aj krásnou prechádzkou na miesto akcie do Líščieho údolia a späť.

Posledná úprava Štvrtok, 12 Máj 2016 12:49
Pokračovanie
 
Martin Hunčár - spisovateľ, beseda

 

Martin Hunčár nás prekvapil svojou veselosťou. Rozprával nám ako sa stal spisovateľom a čomu všetkému sa venuje.
Ukázal nám svoje prvé knižky, ktoré začal písať ešte ako žiak ZŠ. Prečítal nám biblický príbeh O hlúpom a múdrom
ako stavali dom. Rozdelil nás do 3 skupín. Boli sme maliari, básnici, herci. V týchto skupinách sme potom pracovali.
Nakoniec sme si mohli kúpiť knižky a CD. Žiaci 3.A

 

Posledná úprava Utorok, 26 Apríl 2016 19:24
Pokračovanie
 
ŠKD- Náboženský kvíz
 
Dňa 21.4.2016- vo štvrtok popoludní sa uskutočnil v ŠKD Náboženský kvíz.
Deti si zasúťažili a tiež si upevnili vedomosti z náboženskej výchovy.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

Posledná úprava Utorok, 26 Apríl 2016 19:09
Pokračovanie
 
Školská konferencia Svet je pestrý

 

Sme výnimoční v rôznych oblastiach. Niektorí s gitarou v ruke, iní v kreslení, ďalší s loptou na kopačke, daktorí v tanci, speve, písaní príbehov. A preto je svet pestrý...

Posledná úprava Pondelok, 18 Apríl 2016 14:01
Pokračovanie
 
Mam básničku na jazýčku 2016

 

Dňa 30.marca 2016 s v priestoroch školskej knižnice uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy za účasti detí zo školského klubu a to v popoludňajších hodinách od 14:15 hod do 15:15 hod. Akcie sa zúčastnilo 50 detí z toho 12 detí súťažilo. Novotou bola detská porota, ktorú tvorili žiačky 4.B a 4.A.

Posledná úprava Sobota, 30 Apríl 2016 13:07
Pokračovanie
 
Krížová cesta - Líščie údolie 2016

Počas pôstneho obdobia sa snažíme aj deťom priblížiť utrpenie nášho Pána. S 1.A sme sa pomodlili Krížovú cestu tak, že sme si ju sami zahrali v krásnom prostredí Líščieho údolia.

Posledná úprava Streda, 23 Marec 2016 13:12
Pokračovanie
 
English conversation course 2016

Stalo sa už tradíciou, že na našej škole každý rok prebieha týždenný kurz anglického jazyka s originál lektormi z Británie a USA. Obľúbený  Guy Cheetham spolu s ďalšími kolegami celý týždeň namiesto matematiky, slovenčiny a ostatných predmetov zamestnávali účastníkov pomocou hier, hraní rolí a iných aktivít na rôzne témy.

Posledná úprava Sobota, 19 Marec 2016 19:08
Pokračovanie
 
Úspechy našich žiakov

Alžbeta Čupková (9.B) reprezentovala našu školu na obvodovom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a umiestnila sa na 1. mieste vo svojej kategórii. Postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo 26.1., a obsadila 4. miesto. V januári sa konalo aj okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Najlepšie umiestnenie na tejto súťaži, 4. miesto,  získala Nikola Hudcovská (6.B).

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2016 13:41
Pokračovanie
 
Návšteva z lesa.

 

Posledný deň pred jarnými prázdninami sme mali na vyučovaní milú návštevu - pána poľovníka z Považia. Keďže sme sa v rámci povinného čítania venovali práve knihe Z poľovníckej kapsy, dedko našej Laury nám tak priniesol do triedy kus lesa a jeho lásky k prírode.

Posledná úprava Streda, 02 Marec 2016 08:54
Pokračovanie
 
Stretnutie s Mariánom Čaučíkom a Renátou Ocilkovou

 

Vážené dámy a páni, milí naši partneri a priatelia, 

posielame Vám pozvánku na stretnutie s dvoma výnimočnými osobnosťami - s Renátou Ocilkovou, ktorá sa ako koordinátorka KBS pre ľudské práva s veľkým nasadením angažuje predovšetkým v prospech rodín a mládeže, a Mariánom Čaučíkom, zakladateľom a riaditeľom Dobrej noviny (www.dobranovina.sk). 
Počas panelovej diskusie nám priblížia svoje zaujímavé životné príbehy a svoj pohľad na tému ľudských práv na Slovensku a vo svete. 

Posledná úprava Pondelok, 22 Február 2016 20:08
Pokračovanie
 
Deň zeme 2016

Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V tento deň sa na celom svete viac ako inokedy rozvíjajú diskusie o možnostiach riešenia problémov, ktoré so sebou prináša neustále vyčerpávanie prírodných zdrojov a nevhodné správanie sa ľudí k prírode. I v tomto roku sme v školskom klube detí dňa v piatok 24.apríla 2016 uskutočnili výtvarnú činnosť.Jej účel bolo pripomenúť skutočnosť, že našu planétu Zem si musíme nielen vážiť, ale sa o ňu aj starať. Deti našej školy sa nadšením zapojili do výtvarnej činnosti, ich tvorbu si môžete pozrieť na nástenke vo vestibule  našej školy.

Posledná úprava Štvrtok, 28 Apríl 2016 15:44
Pokračovanie
 
Mária Terézia a my

 

Na hodine vlastivedy sme preberali dejiny Slovenska, do ktorých nám krásne zapadla aj exkurzia v Starej
radnici s programom Mária Terézia a my. Videli sme veľa predmetov práve z 18.storočia a tiež sme sa
dozvedeli veľa nového o panovníčke Uhorska a jej rodine. Naša spolužiačka Mária bola Mária Terézia a my
ostatní jej rodina. Máriu obliekli do šiat, akoby pochádzala naozaj z 18.storočia. Bolo to výborné. Na túto
exkurziu nezabudneme. Žiaci 3.A

 

Posledná úprava Utorok, 26 Apríl 2016 19:24
Pokračovanie
 
Brigáda 16.4.2016

 

Radostného darcu miluje Pán! Aj dnes bol v areáli našej školy akýsi F-Day :-) - Festival priateľstva medzi nami, našimi rodinami, deťmi a školou.

Pozrite a presvedčte sa, uznajte sami, bola toto obyčajná brigáda?! Bola. S týmito ľuďmi sú obyčajné veci premieňané na niečo mimoriadne.

Posledná úprava Pondelok, 18 Apríl 2016 21:08
Pokračovanie
 
Dejepisná súťaž

V stredu 6. apríla sa traja žiaci gymnázia zúčastnili na krajskom kole XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií z Čiech a Slovenska pod patronátom univerzitných profesorov a pod taktovkou Gymnázia v Chebe.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Apríl 2016 18:47
Pokračovanie
 
Komiksová súťaž

Kreativita, nápad, vtip, vôľa... Tieto atribúty sa stretli u žiakov 2.stupňa, ktorí sa zapojili do komiksovej súťaže organizovanej učiteľmi slovenského jazyka počas mesiacov január a február. Najusilovnejší žiaci boli za svoju námahu odmenení užitočnými cenami – priepustkou na obed bez čakania a žolíkom na domácu úlohu. Veríme, že žiakov motivovali nielen ceny ale i uznanie, a tešíme sa na veľa nových zaujímavých prác pri nasledujúcej súťaži. Víťazné práce je možné pozrieť si na nástenke slovenského jazyka pri kaplnke.

Posledná úprava Streda, 23 Marec 2016 13:13
Pokračovanie
 
Hodnotiaca správa LVVK-Kočap

 Tento rok sa nám konečne podarilo zorganizovať pre gymnazistov 1.lyžiarsky kurz , ktorý sme tiež prepojili s kurzom ochrany človeka a prírody. Kurz prebehol v prostredí krásnej kysuckej prírody, v Oščadnici, lyžovali sme na Veľkej Rači.

Posledná úprava Pondelok, 21 Marec 2016 13:15
Pokračovanie
 
ŠKD - krížová cesta

 

V pôstnom období, dňa 11.3.2016- v piatok sa konala krížová cesta detí ŠKD.

Deti sa aktívne zapájali do čítania jednotlivých zastavení krížovej cesty, ako aj do spevov a miništrovania.

Tešíme sa na budúci rok aj na tie deti, ktoré sa nemohli zúčastniť.

Zároveň ďakujeme rodičom a príbuzným, že sa spolu s nami prišli pomodliť krížovú cestu.

Posledná úprava Pondelok, 14 Marec 2016 09:19
Pokračovanie
 
3. ročník Farského šachového turnaja - Dúbravka 6.2. 2016

 

V sobotu 6.2.2016 sa konal 3.ročník Dúbravského Farského šachového turnaja a náš Šachový krúžok bol pri tom! 

Farský turnaj pod záštitou pána farára Mgr.Miroslava Bederku usporiadala Rímskokatolická farnosť Dúbravka v spolupráci so šachovým klubom Dúbravan.
Zo šachového krúžku sa sa nám prihlásilo úctyhodný počet 10 detí a nebyť zvýšenej teploty u jedného z nás, mohli sme ísť kompletní. Absenciu sme s potešením nahradili jedným z rodičov a v turnaji, ktorého sa zúčastnilo 68 vonkoncom nielen amatérskych hráčov všetkých vekových kategórií, sme sa rozhodne nestratili.

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2016 13:37
Pokračovanie
 
Očami biologického krúžku

 

Každú stredu poobede sa skupina žiakov 5., 6. a 7. ročníka stretáva na biologickom krúžku. Počas stretnutí sme sa dozvedeli a vyskúšali viacero zaujímavých vecí. Pomocou nami vyrobeného modelu pľúc sme sa oboznámili s tým ako fungujú naše pľúca, ukázali sme si základy práce s mikroskopom, vyrobili gumené vajce, dozvedeli sa niečo o našich reflexoch, či optických klamoch. Spoločne sme spoznávali hmyz a vtáky, ktoré môžeme pozorovať na prechádzkach v prírode.

Posledná úprava Pondelok, 29 Február 2016 09:39
Pokračovanie
 
Vianočná besiedka

Vianočná besiedka v 1.A triede.

 

 

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2016 13:18
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Strana 1 z 6