• Svätý Otec František

    18.09.2018

    Ježiš rozmnožil chleby a ľudia boli nadšení. Prišli zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom. Vtedy sa znova utiahol na vrch. Dištancoval sa od triumfalizmu. Nenechal sa týmto triumfalizmom oklamať. Bol SLOBODNÝ. Ako na púšti, keď odrazil pokušenia diabla, slobodný, lebo jeho sloboda bola riadením sa VÔĽOU Otca. A skončí na kríži. Riadi sa vôľou Otca, aby obnovil naše SYNOVSTVO.


Najbližšie udalosti

17.9. (pondelok)

ŠvP: Orava - Huty – 4. roč. ZŠ
Duchovné cvičenia + imatrikulácia: Račkova dolina – I.-II. G

18.9. (utorok)

Sv. omša - V20
ŠvP: Orava - Huty – 4. roč. ZŠ
Duchovné cvičenia + imatrikulácia: Račkova dolina – I.-II. G
 

19.9. (streda)

Sv. omša - K32
ŠvP: Orava - Huty – 4. roč. ZŠ
Duchovné cvičenia + imatrikulácia: Račkova dolina – I.-II. G
 

20.9. (štvrtok)

ŠvP: Orava - Huty – 4. roč. ZŠ

17:00 - Plenárna schôdza – telocvičňa na K32
18:00 - Všetky TARZ-y na K32 – 2.-3. roč. a 5.-9. roč. ZŠ, I.-IV. G

19:30 - Zasadnutie Rady rodičov – zborovňa

21.9. (piatok)

8:00 - 13:30 - Púť žiakov katolíckych škôl do Šaštína – 5. roč. ZŠ

ŠvP: Orava - Huty – 4. roč. ZŠ
 

Najbližšie termíny: 

1.10.: Rekolekcie kňazov Dekanátu BA – sever - preložená školská sv. omša
9.10.: Duchovná obnova žiakov – V20
10.10.: Duchovná obnova žiakov – K32

 

Dňa 10.9.2018 bol vygenerovaný pre každé dieťa nový variabilný symbol k platbám. Nájdete ho na edupage, modul Komunikácia / Platby. Prosím, používajte pri budúcich platbách poplatkov za Vaše dieťa tieto nové variabilné symboly. Umožnia nám identifikovať Vašu platbu.

Zoznam dostupných krúžkov

Skratka Vedúci krúžku Trvanie krúžku
EKK Environmentálny krúžok – krúžok ochrancov prírody V utorok od 14:15 – 16:00
Z13 Zumba 1. - 3. ročník štvrtok 16:30 – 18:00 telocvičňa V 20
Z49 Zumba 4. - 9. ročník utorok 16:30 – 18:00
KSR Krúžok šikovných rúk streda od 14:00
MAT Matematika pre Gymnázium 1 x do týždňa na cca 120 minút v PR1.
CHK Chemický krúžok 1 x do týždňa na cca 120 minút v PR1
KPP Mladý záchranár - Krúžok prvej pomoci Štvrtok od 14:15 -16:00
WNT Worried? Need to talk? Totally up to YOU!
PSK Pravé #Slovenské utorok 14:00
HOR Horokrúžok - Plné Pondelok / Streda 15:30 - 17:00
BEH Bežecký krúžok Streda 16:30 - 18:00
TPI Tvorivé písanie Štvrtok po vyučovaní
VLB Krúžok volejbalu utorok 15:15-16:45
NHR Nemčina hrou pre 1. ročník ZŠ Pondelok 13:00 - 14:00
SPA Španielčina Každý pondelok
SJL Príprava na prijímacie skúšky a testovanie 9 Pondelok / Streda 15:00 - 16:30
FUT Futbalový krúžok Streda 14:00 - 15:30
STR Strelecký krúžok (NERF) Sobota 9:00 - 11:00
FFL Futbalový a florbalový krúžok Piatok 15:00
KER Keramika piatok od 14:00 do 16:00
KDS Keramika pre dospelých piatok 16:15 - 19:00
DRM Dramatický krúžok utorok 14:15
RBT Robotický krúžok 1 až 2 krát týždenne
JZD Jazdecký krúžok 1x týždenne Po-Pia
ŠC1 Šachový krúžok začiatočníci utorok 16:30
ŠC2 Šachový krúžok pokročilí streda 16:30
FAN Fantázia v kuchyni Streda o 14:30
PKN Pohybový krúžok pre najmenších Streda 15.00-16.30
MT9 Matematika pre 9. ročník štvrtok 15:00
SPV Spevácky krúžok V20 štvrtok 14:00 - 15:30

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro