2% dane
2 % z dane 2017

Milí rodičia,

radi by sme vyjadrili svoju vďaku všetkým tým, ktorí poukazujete 2% dane z príjmu RZ sv. František, a tým pomáhate našej Spojenej škole sv. Františka z Assisi pri jej aktivitách a projektoch.

V roku 2016 sme na účet Rodičovského združenia sv. František z podielu dane z príjmov za rok 2015 získali čiastku 17.020,93 EUR.
Za rok 2017 na účet Rodičovského združenia sv. František bola ku dňu 31.12.2017 z podielu dane z príjmov za rok 2016 pripísaná čiastka 18.703,38 EUR

Ďakujeme !!!

 

Postup krokov pre zamestnancov s Ročným zúčtovaním preddavkov na daň u zamestnávateľa

  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň ho požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska* adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

Postup krokov pre zamestnancov/samostatne zárobkovo činné osoby podávajúce daňové priznanie

  1. Vypočítajte si 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane
  2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2%/3% z dane v prospech 1 prijímateľ

 

Informácie pre obe skupiny

Poukázať môžete:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. V prípade, že potrebujete potvrdenie dobrovoľníckych hodín od RZ sv. Františka, nájdete ho na sekretariáte školy od 01.03.2018.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (zasiela sa meno a adresa, NIE poukázaná suma)


*Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%:

Obchodné meno (Názov): Rodičovské združenie sv. Františka 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO/SID: 30858411 
Sídlo: 84104 Bratislava - Karlova Ves, Karloveská 32

POZOR!! v tlačive "Vyhlásenie" treba údaj IČO do políčok vpisovať sprava a nevyplnené polia ponechať prázdne, inak Daňový úrad bude tlačivo považovať za nesprávne vyplnené !!!! 

 

Pokiaľ máte možnosť poukázať peniaze aj za právnickú osobu, postup a výšku možnej sumy nájdete tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/


Všetky potrebné informácie nájdete na webe www.rozhodni.sk

Posledná úprava Pondelok, 30 Apríl 2018 20:47