Aktivity Zimné hry Spojenej školy sv.Františka
Zimné hry Spojenej školy sv.Františka

V sobotu 19.1.2013 sa viac ako 60 detí, 12 animátorov a veľa, veľa dospelých stretli na kopci nad Karlovou Vsou, aby si spolu užili sneh, super počasie, ale hlavne kamarátov a radosť z hry a pohybu. Konali sa totiž Zimné hry Spojenej školy sv. Františka.

Zimné hry otvoril páter Peter svoju jazdou na sánkach. Potom sa už deti spúšťali a zlepšovali si svoje výkony. Tí, ktorí práve nejazdili na súťažnej trase, buď sa spúšťali na práve vytvorených nových trasách alebo objavovali  hĺbku snehu brodením sa v ňom, prípadne stavali s ockovcami iglu alebo sa zastavili pri koláčikoch či čaji, aby nabrali silu.

Na trase, ktorú vopred pripravili a zčasti vyšmýkali animátori, sa súťažilo v zjazde na lopate a na boboch. Deti boli v hodnotení rozdelené do kategórií podľa veku i podľa pohlavia. Tí, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach a nezískali tak Fidorkovú medailu, tí získali špeciálnu odmenu za svoju statočnosť a športového ducha. Boli to doma upečené originálne medovníky s nápisom: Zimné hry Spojenej školy sv. Františka, ktoré vytvorila na tento účel pani učiteľka Mokry, ktorej aj touto cestou veľmi ďakujeme.

Víťazom sa však v tento deň stal každý, kto premohol sám seba, naobliekal sa a prišiel si užiť dary od nášho Nebeského Otca: sneh, krásnu prírodu a kamarátov. Ani jedno z toho nie je samozrejmosťou a my Ti, Drahý Bože, chceme veľmi poďakovať, že si nás obdaril týmito darmi.

Ďakujeme za naše deti, ktoré si nám zveril, ďakujeme za kamarátov - animátorov, ktorí chcú v Tvojom mene slúžiť iným, ďakujeme za rodičov týchto detí, ktorí vnímajú svoje deti ako dar od Teba, ďakujeme za učiteľov, ktorí si nachádzajú čas, aby deti nielen vzdelávali, ale aby ich aj milovali vo svojom voľnom čase a v neposlednom rade, Drahý Bože, ďakujeme za prírodu a za sneh, že si ho môžeme užiť aj v našej Karlovke.

e.p.

 

fotky

 

Posledná úprava Nedeľa, 20 Január 2013 14:41