Aktivity A Slovo bolo u Boha 2013
A Slovo bolo u Boha 2013

XX. ročník recitačnej súťaže

...A Slovo bolo u Boha... a_Slovo_bolo_u_Boha

V jubilejnom roku viery a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda sme v sobotu, 9. 2. 2013 slávnostne prežívali vyvrcholenie XX. ročníka recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... Organizátorom súťaže je Združenie katolíckych škôl Slovenska so sídlom na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave, kde sa celoslovenské kolo súťaže uskutočnilo.

slovoNiekoľko mesiacov predtým sa po celom Slovensku na katolíckych školách dialo niečo vzácne a nesamozrejmé: učitelia a žiaci všetkých vekových kategórií, niekde aj s rodičmi, preberali a ochutnávali krásnu literatúru. Často vo voľnom čase, len tak, z poznania krásy a dobra. Po dňoch zžívania sa s textami prišli triedne súťaže, školské kolá a napokon krajské kolá.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bratislava, Základná škola sv. Dona Bosca Topoľčany, Základná škola sv. Andrea - Svorada a Benedikta Trenčín, Gymnázium sv. Andrea Ružomberok, Katolícke gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, Cirkevná spojená škola Poprad, Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda Humenné a Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany šľachetne privítali žiakov, študentov i dospelých súťažiacich zo svojho okolia, kraja. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách v prednese poézie i prózy v ôsmich krajoch Slovenska; z každého kraja do celoslovenského finále postúpili len víťazi z každej vekovej kategórie a postup mali zaslúžený aj minuloroční víťazi celoslovenského kola.

Celkovo sa tak v Bratislave, v sobotu ráno zišlo cez 80 súťažiacich a takmer toľko sprevádzajúcich osôb a hostí. Mnohí vstávali ešte za tmy...

Program nemohol začať lepšie – o 9.00 do plného kostola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi vstúpil otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a spolu s bratmi minoritmi slúžil sv. omšu pre zhromaždené spoločenstvo súťažiacich, od najmenších detí až po dámu a pána v seniorskom veku, hostí a hostiteľov, birmovancov a miestnych fanúšikov cirkvi i našich škôl. Otec arcibiskup s láskou a osobnou priazňou nám dal zakúsiť dobrotu a účinnosť slova. Sústredený na nás adresne rozlomil Božie slovo na Jeho chválu a sprostredkoval nám požehnané ovocie úst vo svetle pochopenia i zážitku.

Po sv. omši nás otec arcibiskup potešil vizitáciou na predsúťažnej porade poroty v slávnostne vyzdobenej zborovni Spojenej školy sv. Františka z Assisi. Ctenej porote predsedal Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, ďalšími členmi boli PhDr. Anton Krét, CSc., P. ThLic. Augustín Slaninka, CM, Mgr. Michal Chuda, Ing. Jana Hanúsková, Mgr. Mária Raučinová, Ing. Anna Brillová, Mgr. Mária Mesárošová, Mgr. art. Stanislav Grich, P. Mgr. Peter Gallik, OFMConv., Mgr. Katarína Baginová, Mgr. Monika Podskalková, Mgr. Monika Masarovičová, Ing. Gabriela Marchevská, PhDr. Mária Radičová, Mgr. Petra Pavelčáková, Mgr. Katarína Tomkovičová, Mgr. Anna Čierniková, Mgr. Ľubica Konečná, Mgr. Soňa Ďurinová a Mgr. Martina Sedláková.

Po samotnej súťaži nám všetkým dobre padol slávnostný obed a potom sme sa presunuli do blízkeho kultúrneho domu na vyhlásenie víťazov, ocenených, odovzdanie odmien... Duchaplne s majstrovstvom slova a osobnou zaangažovanosťou sa nám prihovorili predseda poroty pán Štefan Bučko a P. Augustín Slaninka. Víťazné ukážky recitátorov sa striedali s kvalitným intermezzom speváckeho zboru Spojenej školy sv. Františka z Assisi pod vedením pani učiteľky Veroniky Felcovej. Programom nás sprevádzala pani učiteľka spevu Alena Jurčacková zo ZUŠ sv. Cecílie Bratislava.

Víťazmi a ocenenými v jednotlivých vekových kategóriách súťaže ...a Slovo bolo u Boha... v jubilejnom 20. ročníku sú:

Poézia,

1. kategória –

1. miesto: Katarína Kuracinová, ZŠ Angely Merici, Trnava

2. miesto: Marianna Horvátová, ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

3. miesto: Július Bagin, SpŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava

Poézia,

2. kategória –

1. miesto: Mária Hušková, SpŠ sv. Františka Assiského, Malacky

2. miesto: Izabela Ševčíková, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra

3. miesto: Šimon Stanko, CZŠ sv. Margity, Púchov

Poézia,

3. kategória –

1. miesto: Mária Dobrovodská, SpŠ sv. Františka Assiského, Malacky

2. miesto: Eva Vráblová, ZŠ sv. Márie Goretti, Piešťany

3. miesto: Miriam Siváková, SpŠ sv. Františka Assiského, Malacky

Poézia,

4. kategória –

1. miesto: Lesia Kožárová, Gymnázium na školskej ulici, Spišská Nová Ves

2. miesto: Júlia Čekaňáková, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Košice

3. miesto: Max Sobek, ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava

Poézia,

5. kategória –

1. miesto: ---

2. miesto: Dominik Čerman, Jacovce

3. miesto: Monika Stebilová, Humenné

Próza,

1. kategória –

1. miesto: Viktória Kuľková, CZŠ sv. Egídia, Bardejov

2. miesto: Nikola Hudcovská, SpŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava

3. miesto: Denis Šimček, ZŠ Jozefa Hanulu, Liptovské Sliače

Próza,

2. kategória –

1. miesto: Eva Daňová, ZŠ Angely Merici, Trnava

2. miesto: Simona Priebojová, ZŠ Medňanská, Ilava

3. miesto: Sára Machajová, Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín

Próza,

3. kategória –

1. miesto: Anna Valentová, Gymnázium Angely Merici, Trnava

2. miesto: Daniela Pešková, ZŠ Angely Merici, Trnava

3. miesto: Sára Dobrovodská, SpŠ sv. Františka Assiského, Malacky

Próza,

4. kategória –

1. miesto: Adam Bajo, ZUŠ Nová Dubnica

2. miesto: Samuel Bačkády, Gymnázium Angely Merici, Trnava

3. miesto: Monika Buknová, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

Próza,

5. kategória –

1. miesto: Lýdia Pirická, Humené

2. miesto: Anna Babjaková, Zvolen

3. miesto: ---

 

V ten deň sme všetci jemne žasli nad veľkosťou daru slova, reči. Slova, ktoré vie byť ostré ako meč, vie nadchnúť, rozosmiať, dojať, liečiť, zmeniť život, stať sa skutkom, telom, spásou...

Za veľkorysú ochotu, chuť deliť sa a investovať svoj čas a námahu pre krásu a dobro na záver všetkým poďakoval

Ján Horecký, prezident ZKŠS

 

 

Z minulého ročníka:

Galéria fotografií

Hodnotiaca správa XIX. ročníka súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Február 2013 09:31