Aktivity English at school
English at school

UK-flag

We are just great!

Projekty v angličtine

Žiaci druhého stupňa základnej školy uplatňujú svoju kreativitu a fantáziu aj pri tvorení projektov v anglickom jazyku, pričom si precvičujú nielen slovnú zásobu, gramatické javy a spelling, ale aj výslovnosť a prezentačné zručnosti.

Témy projektov bývajú rôzne: Veľká Británia, Slovensko, životopisy osobností, obľúbení speváci či herci, život v minulosti (Interview with my grandma), predstava vlastnej vebovej stránky... Samozrejme nechýbajú recepty na chutné jedlá (ktorých vzorky žiaci priniesli na hodinu ako súčasť prezentácie J). 

1. skupina ANJ/ 7AB ( žiaci 7.A a 7.B) pracovala na projekte ochrany životného prostredia. Okrem plagátov s výzvami, ako sa oň starať a chrániť ho, vyrobili spoločný plagát s názvom How to make our school a better place s konkrétnymi návrhmi ako sa správať k priestorom v škole a jej okoliu.

Nástenka s pozoruhodnými projektmi na druhom poschodí sa preto právnom volá „We are just great!“

A my dodávame: Well done! J

(A.Krištofíková)

Posledná úprava Streda, 19 November 2014 16:50