Aktivity Okresné kolo dejepisnej olympiády
Okresné kolo dejepisnej olympiády

15. 2. 2018 sme boli hostiteľmi okresného kola dejepisnej olympiády pre IV. bratislavský obvod.

Strávili sme dopoludnie v spoločností žiakov a ich učiteľov, ktorí prejavili záujem a chuť urobiť niečo navyše, trochu sa potrápiť s odbornou literatúrou a zorientovať sa v spletitých dejinných udalostiach. Tí starší, ôsmaci a deviataci, sa zamerali na medzivojnové obdobie – na totalitné režimy v Európe a ich podiel na rozpútaní 2. svetovej vojny. Pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníky bola zase pripravená téma staroveké Grécko. K tomu všetci museli vynaložiť úsilie a zoznámiť sa s dejinami svojho najbližšieho okolia.

Veľmi nás teší, že v konkurencii 9 škôl obvodu sme získali výborné umiestnenia. Miriam Muchová zvíťazila vo svojej kategórii (8. ročník), Magdaléna Štefanicová (9. ročník) získala krásne 2. miesto a Dávid Drobný (7. ročník) bol rovnako druhý. Všetci menovaní nás budú reprezentovať v krajskom kole súťaže a veríme, že sa im bude dariť rovnako dobre ako teraz.

A. Straková