Aktivity
Volejbalový turnaj

Dňa 21.12.2017 sa od skorých ranných hodín začal volejbalový turnaj žiakov 8. a 9. ročníka.

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 22:17
Pokračovanie
 
Ako Sherlock Holmes na hodine biológie

Na hodine biológie sme si so 7.A. v rámci témy koža človeka vyskúšali prácu detektívov. 

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 22:19
Pokračovanie
 
Svätý Mikuláš

... nás navštívil aj tento rok.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 09:57
Pokračovanie
 
Milión detí sa modlí ruženec

Dňa 18. októbra 2017 sme sa na našej škole pripojili k medzinárodnej iniciatíve a spolu s takmer 70 krajinami sme sa zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 09:58
Pokračovanie
 
Duchovná obnova prvákov a druhákov

Ďakujeme za krásny deň prežitý v blízkosti Márie, našej nebeskej mamy... Práve o nej bola tohtoročná duchovná obnova pre prvákov a druhákov na Veternicovej.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 09:58
Pokračovanie
 
Kurz prvej pomoci

Cez víkend 19.-20.1.2018 sa uskutočnil v našej škole kurz prvej pomoci.

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 22:17
Pokračovanie
 
Olympiáda v anglickom jazyku

V predmete anglický jazyk je olympiáda tou najdôležitejšou súťažou talentovaných žiakov a študentov s nadštandardnými vedomosťami a zručnosťami v cudzom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo celkove 42 žiakov.

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 22:18
Pokračovanie
 
Technika v 7.A

Chlapci so 7.A. mali na hodine techniky vyrobiť ľubovoľný výrobok a napísať k nemu technologický postup.

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 22:18
Pokračovanie
 
Filmový kabinet deťom

Na pozvanie našej kolegyne a filmovej fanúšičky Moniky sme sa rozhodli s najmladšími žiakmi našej školy, prvákmi a druhákmi, vydať sa na cestu za tajomstvami animovaného filmu.

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 22:18
Pokračovanie
 
"... a Slovo bolo u Boha..."

Slovo má veľkú moc. Môže potešiť, povzbudiť, posmeliť, nadchnúť, dodať nádej, tvoriť niečo nové... alebo naopak ublížiť, zarmútiť, nepríjemne sa dotknúť.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:07
Pokračovanie
 
Vianočný bazár 2017

Poďte si pozrieť atmosféru na Vianočnom bazáre 2017

 
Večer pre Vanessku

20. novembra 2017 bolo vo vstupnej hale našej školy rušno.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:01
Pokračovanie
 
Beseda pri príležitosti 17.novembra

V stredu 22.novembra sme si k nám do pastoračného centra pozvali pri príležitosti sviatku boja za slobodu a demokraciu vzácneho hosťa – prozaika a publicistu Petra Juščáka. Podujatím nás sprevádzal náš pedagóg a historik František Neupauer. Beseda sa venovala téme Slovákov odvlečených do pracovných táborov v ZSSR.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:00
Pokračovanie
 
Konferencia Nenápadní hrdinovia

Kto je hrdina? Je to iba človek, ktorý dostal vyznamenanie? Pri písaní práce do projektu Nenápadní hrdinovia sme pochopili, že je ním každý, kto sa v ťažkej situácii zachoval odvážne, správne a ľudsky.

Posledná úprava Štvrtok, 07 December 2017 23:28
Pokračovanie
 
Kurz anglickej konverzácie

Vážení rodičia,

Posledná úprava Štvrtok, 07 December 2017 23:33
Pokračovanie
 
Nepolepšený svätec

Vo štvrtok 9.11. sa väčšina študentov nášho gymnázia spolu s niekoľkými učiteľmi zúčastnila na divadelnom predstavení Nepolepšený svätec.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:01
Pokračovanie
 
Výtvarná súťaž

Naša škola získala grant od Ministerstva školstva v rámci rozvojového projektu ENVIROPROJEKT.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:02
Pokračovanie
 
Odpadla nám hodina

Žiaci 1.C, 2.A, 2.B triedy sa 25.10. zúčastnili programu, ktorý zábavnou, atraktívnou, polyžánrovou formou vzbudil u detí záujem o témy odpad, triedenie, recyklácia, spaľovňa, zberný dvor, práca smetiara, či dôležitosť spoločenskej zodpovednosti jednotlivca.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:02
Pokračovanie
 
Olympiáda zo slovenského jazyka

Aktualizácia:

Dňa 29.11.2017 sa Saška Kovárová zúčastnila okresného kola olympiády zo slovenského jazyka, kde získala krásne 4.miesto. Tešíme sa z jej úspechu.

Posledná úprava Streda, 06 December 2017 10:54
Pokračovanie
 
Čítanie 1.A

Po zvládnutí všetkých samohlások sa dnes naše hlavičky - makovičky z 1.A s chuťou pustili do nového písmenka M.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:02
Pokračovanie
 
Sila ľudskosti

Sila ľudskosti – to je názov filmu, ktorý sme so študentmi gymnázia a žiakmi 9. ročníka videli v kine Mladosť.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:03
Pokračovanie
 
Naši prváci

S úmevom spomíname na 4. september, kedy medzi nás zavítali naši milí prváci.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:04
Pokračovanie
 
Hodina VYV + SJL v 2.C

Ráno obyčajne 2.C začína modlitbou a pesničkou k sv. Františkovi.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:04
Pokračovanie
 
Hodina prvouky v 2.C

"Tak toto bola lepšia prvouka, ako keď musíme písať do zošita..." tešili sa druháci z 2.C.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:05
Pokračovanie
 
Škola v prírode Euromesto 2017

V nedeľu 24.septembra dopoludnia bolo pred našou školou rušno.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:05
Pokračovanie
 
Púť Šaštín

V pondelok 25. septembra 2017 putovali žiaci 5.ročníka spolu s pedagógmi, pánom riaditeľom a pátrom Tomášom do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Posledná úprava Štvrtok, 05 Október 2017 08:59
Pokračovanie
 
Karolovo posolstvo

RTVS 1 odvysielala na Bielu sobotu, 15.4.2017 o 10:45 film inšpirovaný udalosťami zo života svätého pápeža Jána Pavla II, ktorý natočili žiaci našej školy, film Karolovo posolstvo: https://www.rtvs.sk/televizia/program/12112/123077.

Ďakujeme všetkým aktérom, ktorí sa zapojili do tvorby nášho filmu a vďaka ktorým môžeme aspoň trošku svedčiť a ďakovať matke Cirkvi a sv. otcovi Jánovi Pavlovi II. za skutočnú Slobodu.Božích detí.

Posledná úprava Pondelok, 24 Apríl 2017 13:32
Pokračovanie
 
Karneval na V20

V stredu 8.2.2017, sa v rámci poobedňajších hodín konal karneval, pre prváčikov a ich súrodencov. Deti sa zabavili spoločným tancom i rôznymi hrami. Pre hladných, či smädných bolo pred telocvičňou prichystané občerstvenie, ktoré priniesli rodičia. Nálada bola výborná a deti spokojné.

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:43
Pokračovanie
 
Školské kolo biblickej olympiády 2017

Cez vianočné prázdniny sa už tradične mnohí žiaci našej školy venovali čítaniu Svätého písma. Pripravovali sa na školské kolo biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 11. januára 2017.

Posledná úprava Piatok, 27 Január 2017 09:29
Pokračovanie
 
Bararas

V piatok 16.12.2016 sa žiaci tried druhého stupňa našej školy zúčastnili koncertu v UPC v Mlynskej doline. Predstavil sa nám projekt BARARAS. Stretli sme sa so zaujímavými ľuďmi – rómom Lukášom a slovákom Tadeášom, ktorí nám rozpovedali svoje príbehy, ako sa zoznámili v skautskej skupine a začali búrať múr predsudkov voči sebe. Lukáš navštevoval Tadeáša v Čičave a Tadeáš Lukáša v rómskej osade v Jastrabí nad Topľou. Tadeáš sa naučil plynule po rómsky.

Posledná úprava Pondelok, 23 Január 2017 10:43
Pokračovanie
 
... a Slovo bolo u Boha... školské kolo 2016

V čarovných predvianočných dňoch plných očakávaní, zhonu, vôní vianočného cesta, talentovaní študenti našej školy ukázali čo v nich je na školskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha....

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:49
Pokračovanie
 
Burza hračiek.
Burza hračiek, ktorá bola na našich školách - Karloveská 32 a Veternicová 20 mala veľký úspech. Deti si kúpili hračky, ktoré na burzu priniesli starší žiaci. Kúpou týchto hračiek prispeli na drevo na zimu pre rodinu Varadyovú, ktorá má 9 detí, bývajú v dedinke Bátka okr. Rimavská Sobota. Vďaka burze sa nám podarilo pre ňu vyzbierať 230,24 €
Posledná úprava Štvrtok, 22 December 2016 19:56
Pokračovanie
 
Vianočná besiedka prváčikov na Veternicovej

Ako iste viete, každoročne býva na 1. stupni pekným zvykom pripravovať triedne besiedky. Nebolo tomu inak ani tohoto roku a to 15.12. na našom novom elokovanom pracovisku, na Veternicovej. Čo však bolo veľkým prekvapením? Pani učiteľky sa rozhodli pripraviť spoločný program, kde vystúpili deti všetkých prváckych tried. No a kde? V telocvični! Tá sa premenila na divadelnú scénu s oponou aj krásnou vianočnou výzdobou. Deti recitovali, spievali koledy, hrali scénky. Pripomenuli nám, čo je na Vianociach najdôležitejšie. A to dojalo nejednu mamičku, možno neostalo aj niektoré oko suché ...

Odkaz na fotky 

 
Požehnané Vianoce

EKO krúžok našich prvákov praje všetkým požehnané Vianoce a príjemné rodinné stretnutia pri vianočnom stromčeku - jeden taký si na krúžku deti vyrobili spoločne.

 

Posledná úprava Pondelok, 19 December 2016 18:11
 
Stretnutie s preventistami

V utorok 13.12. sa konalo v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave IV stretnutie na tému Trestnoprávna zodpovednosť u mladistvých. Stretnutie bolo určené žiakom ôsmych ročníkov a pozornosť pri ňom bola zameraná najmä na objasnenie pojmov ako je trestný čin, trestný zákon, register trestov, priestupkový zákon...Pre žiakov bolo stretnutie veľmi obohacujúce, nakoľko prichádzajú do veku, kedy prekračujú hranicu z maloletých na mladistvých a s tým preberajú aj určitú zodpovednosť za svoje konanie.

 
Jesenný Matboj 2016

Aj túto jeseň sme sa s našimi žiakmi už tradične zúčastnili súťaže základných škôl Jesenný Matboj. Ide o matematickú súťaž určenú pre štvorčlenné tímy žiakov 5. až 8. ročníka. Žiaci počas 90 minút riešia zaujímavé a netradičné matematické príklady. Na základe správne vyriešených úloh získavajú ťahy v logicko-strategickej hre. Sme šťastní, že sme sa zo súťaže vrátili s dvoma prvými, jedným druhým a šiestym miestom.

Posledná úprava Utorok, 06 December 2016 19:12
Pokračovanie
 
Adventné dvere

Milí priatelia,

na našej škole chceme aj tento rok prežiť čas adventu spoločne. Spoločne pripravovať priestor pre narodenie Ježiška. Ak niekto na niečo alebo na niekoho čaká, má byť trpezlivý a otvorený a nie náhodou aj adventný kalendár je tradične vo forme otváracích okienok alebo dverí, za ktorými sa skrýva prekvapenie. Vypovedá o vnútornej otvorenosti – pre druhého.

Posledná úprava Streda, 30 November 2016 13:19
Pokračovanie
 
Žiaci našej školy boli v Jáchymove i u prezidenta SR

V dňoch 15. - 17. novembra 2016 žiaci ZŠ a SŠ z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do projektu "nenápadní hrdinovia" (viac na www.november89.eu) navštívili Příbram a Jáchymov - miesta, kde počas komunizmu v pracovných táboroch trpeli politickí väzni.Z bratislavských škôl sa do projektu zapojili dve školy, medzi ktorými bola aj Spojená škola sv. Františka. Z našej školy sa projektu zúčastnila Laura Ocilková so svojou spolužiačkou Katkou Fuksovou, ktorá písala o nenápadnej hrdinke Zuzane Vaskovej, rod. Bušovej, - o svojej babke. Dňa 17. novembra 2016 sa v Primaciálnom paláci konala prezentácia študentských prác o nenápadných hrdinoch a na záver boli študenti prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku.Projekt realizuje OZ Nenápadní hrdinovia v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera a Konfederáciou politických väzňov a ďalšími partnermi.

Posledná úprava Nedeľa, 27 November 2016 19:50
Pokračovanie
 
Pozorovanie vtáčich hniezd

Naši prváci sa učia hľadať hniezda vtákov. Keď už opadlo lístie nie je ťažké ich nájsť....

 

 
Ekokrúžok na Veternicovej - jeseň

Aj tento rok sa stal ekokrúžok jedným z najobľúbenejších krúžkov na našej škole. Tento školský rok sa krúžok otvoril aj našej "pobočke" Veternicovej. Vzhľadom na skvelú polohu školy, hneď vedľa lesa, majú deti veľa možností spoznávať prírodu priamo na vlastné oči. Na fotkách môžete vidieť, ako sa naši prváci tešia z jesene.

Pokračovanie
 
OLO Spalovňa Vlčie hrdlo

Žiaci 6.A mali príležitosť vidieť, čo sa deje s odpadom z celej Bratislavy. Boli na exkurzii v spalovni odpadu. Po krátkej prednáške o triedení odpadu si žiaci mohli na vlastné oči pozrieť, čo sa deje s odpadom. Viacerí si uvedomili, že toho odpadu je okolo nás naozaj veľmi veľa. Hlavne keď takmer každých 10 min prichádzali nové a nové smetiarske autá plné odpadu.

Pokračovanie
 
Turnaj v minihádzanej

20. októbra 2016 sa žiaci z prvého stupňa zúčastnili turnaja v minihádzanej ZŠ.
Družstvu v zložení: Adam Nipča, Katka Katrebová, David Kubiš, Janko Nipča, Maxim Citovický, Ondrík Németh, Jakub Čaprnda, Filip Gyorodi, Matúš Gabaj sa veľmi darilo a z trinástich bratislavských škôl sa im podarilo umiestniť na krásnom štvrtom mieste.

Posledná úprava Utorok, 25 Október 2016 08:57
Pokračovanie
 
Olympiáda zo slovenského jazyka

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si medzi sebou zmerali sily v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa konalo počas 2 dní 17. – 18.10.2016. V 1. písomnom kole si lámali hlavu nad testovými úlohami a slohovou časťou. Do 2. kola sa prebojovali štyria najúspešnejší, ktorí súťažili v ústnom prejave. V obvodnom kole bude našu školu reprezentovať najúspešnejšia Katarína Magátová. Víťazom srdečne blahoželáme.

Posledná úprava Štvrtok, 03 November 2016 10:29
Pokračovanie
 
Obvodné kolo cezpoľného behu

 

Naši žiaici sa zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu. Chlapčenské družstvo v zložení Martin Mizner, Maxo Majerník a Rišo McDaniel po skvelom výkone suverénne zvíťazil a postúpili do krajského kola. Dievčatám sa až tak nedarilo, zato boli jednoznačne najkrajšie :)

Posledná úprava Nedeľa, 02 Október 2016 13:09
Pokračovanie
 
Putovali sme do Šaštína..
,,Ježiš ŽIJE."

,,Kde chýba láska, tam je hriech.Do všetkého dávajte lásku."

,,Pozvite a prijmite Máriu do svojho srdca ako Matku," povzbudil nás vo svojej kázni o. biskup Haľko.
Pokračovanie
 
Letný tábor Horná Ves, 13. - 20. 8. 2016

Školský tábor bol plný zábavy, športu, adrenalínu ale aj modlitby. Program bol pestrý, mali sme napríklad faktor strachu, v ktorom bolo potrebné splniť rôzne úlohy, napríklad roztočiť si ruletu a zjesť príslušnú vec z políčka: chobotnicu, olej zo sardiniek, želatínu, chilli papričky alebo vodu z olív. „Skoro sa mi prevrátil žalúdok, lebo na mňa vyšiel na mňa olej zo sardiniek - hrozné, ale dalo sa to vypiť“.

Posledná úprava Pondelok, 26 September 2016 15:15
Pokračovanie
 
Literárna súťaž - Supermama

 

V mesiaci máj a jún sa žiaci 2.stupňa zapojili do novej literárnej súťaže, v ktorej mali vytvoriť originálnu

báseň na tému Supermama. Najšikovnejší žiaci boli odmenení a my ostatní obohatení pri čítaní ich

Posúďte sami, aký poklad sa skrýva v každej mame podľa básne Martina Miznera z 8.B.

Posledná úprava Streda, 13 Júl 2016 05:54
Pokračovanie
 
Návšteva z hvezdárne

15. júna sme na biologickom a fyzikálnom krúžku mali návštevu z najmenšej hvezdárne na Slovensku, ktorá sa nachádza v Sobotišti. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a nového. Za túto návštevu ďakujeme! 

Posledná úprava Štvrtok, 30 Jún 2016 14:00
Pokračovanie
 
Na Orave dobre, na Orave zdravo..

V dňoch 15.-17. júna 2016 sme sa vydali spoznávať jeden z krásnych regiónov Slovenska - Oravu. Boli sme veľmi šťastní, lebo sme tam i spať cestovali vláčikom, pre niektorých to bolo prvý krát. Našou hlavnou úlohou bolo objavovať krásy okolo i v nás.

Posledná úprava Štvrtok, 30 Jún 2016 13:51
Pokračovanie
 
Boli sme v Osvienčime...

Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť – riadiac sa týmto heslom, absolvovali sme spolu so žiakmi 9. ročníka exkurziu v Poľsku. Videli sme, ako vo Wadowiciach celé mesto žije odkazom Jána Pavla II., obdivovali sme podzemné krásy soľnej bane vo Wieliczke, páter Peter pre nás v slovenskej kaplnke Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove slúžil sv. omšu, videli sme jeden z najväčších zvonov na svete v katedrále na Waweli v Krakove. 

Posledná úprava Štvrtok, 16 Jún 2016 09:13
Pokračovanie
 
Druháci na besede
 
V piatok 10. mája sme si príjemne posedeli 
v našej knižnici... 
Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»

Strana 1 z 5