Aktuality Jedálny lístok
Informácie školskej jedálne k zadaniu trvalého príkazu na platbu obedov 2017/2018

Vážení rodičia a stravníci

Oznamujem Vám že platba za stravné sa bude realizovať trvalým príkazom. Ak máte záujem o obedy od septembra prosím zadať trvalý príkaz od 25.8.2017 do 25.5.2018. Vaša platba by mala nabehnúť do 29.v každom mesiaci aby sme posledný deň v mesiaci mohli rozdať žiakom stravné lístky. Študenti 4. ročníka gymnázia zadávajú príkaz len do 25.4.2018. Po zadaní trvalého príkazu treba odovzdať potvrdenie o zadaní príkazu, ktorý by mal obsahovať nasledujúce údaje:

- dátum prvej platby
- dátum poslednej platby
- číslo účtu zadávateľa príkazu/potrebujem kvôli vyúčtovaniu kam poslať
preplatky/ IBAN + KOD BANKY
- variabilný symbol pre základnú školu zadáte nasledovne, rok + ročník ktorý dieťa navštevuje, napríklad žiak prvej triedy 201701, druhák 201702 atď. až po deviaty ročník
- študenti gymnázia 1 ročník 201711, 2 ročník 201712 atď. až po štvrtý ročník
- do oznamu pre príjemcu zadáte meno žiaka + trieda ktorú navštevuje napríklad Juraj Nagy 4.c.
- čiastka za stravné: 1.stupeň - 1. až 4.ročník 24,00 €

2.stupeň - 5. až 9.ročník 26,00 €
Gymnázium 28,00 €

Číslo účtu na zadanie príkazu:

SK71 5600 0000 0086 3054 5001-BIC KOD:KOMASK2X


Od 4.9.2017 všetci žiaci ktorým nabehla platba budú počítaní na obed, ak bude neprítomný alebo prvý deň v školskom roku nemá záujem o obed treba ho odhlásiť do 8.00 na telefónnom čísle 0905 288 135.

Rodičia žiakov 1. ročníka ak zadáte príkaz na platbu tým je Vaše dieťa prihlásené na obedy, už sa nemusíte nikde nahlasovať.

Ak máte požiadavku na nejakú diétu treba sa kontaktovať na vedúcu jedálne a priniesť potvrdenie od lekára na príslušnú diétu.

Počas choroby alebo neprítomnosti žiaka ho treba z obedov odhlásiť do 8.00 telefonicky alebo SMS správou na čísle 0905 288 135, aby Vám neprepadol obed. Ak ho nestihnete odhlásiť môžete si zobrať obed do nádob.

Na konci školského roka sa spraví vyúčtovanie a v priebehu mesiaca júl Vám budú vrátené preplatky.

Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,10 € na 1 dieťa. Príspevok na réžiu sa nevracia zostáva zariadeniu školského stravovania a stanovuje sa podľa počtu pracovných dní v mesiaci/ príloha k VZN2/2015/.

Cena stravného lístka:1.stupeň 1,09 € + RN

2.stupeň 1,16 € + RN
Gymnázium 1,26 € + RN

 

Informácie u vedúcej školskej jedálne p.Zeliskovej 

0905 288 135 alebo osobne od 7.00 do 8.00 alebo od 14.30 do 16.00