Archív Výsledky našich prvých maturantov
Výsledky našich prvých maturantov

Milí priatelia, s veľkou radosťou a vďačnosťou Vám oznamujeme oficiálne výsledky maturitných skúšok našich prvých maturantov.

Fotogaléria

Pre zachovanie diskrétnosti individuálnych výsledkov uvádzame iba priemernú percentuálnu úspešnosť v jednotlivých predmetoch písomnej maturitnej skúšky, percentil školy v rámci celého Slovenska (= percento škôl s horšími výsledkami ako sú výsledky našich maturantov v písomnej externe hodnotenej časti) a prehľad udelených známok z ústnej časti maturitných skúšok.

Externá písomná časť maturitnej skúšky 

Predmet Priemerná úspešnosť školy Percentil školy
Slovenský jazyk a literatúra 73,1 84,3
Anglický jazyk 66,6 56,4
Nemecký jazyk 52,5 75,6
Matematika 79,3 98,5

 

Interná ústna časť maturitnej skúšky

známka z maturity počet udelených známok
výborný 25
chválitebný 22
dobrý 6
dostatočný 3
nedostatočný 0
priemerná známka školy 1,77

Ďakujem všetkým vyučujúcim aj žiakom za prípravu, úspešný priebeh a gratulujem k výsledkom.
Som na Vás hrdý.

Ján Horecký, riaditeľ
Spojená škola sv. Františka z Assisi

 

Vyjadrenie pani predsedníčky školskej maturitnej komisie:

"V Spojenej škole sv. Františka z Assisi som bola predsedníčkou školskej maturitnej komisie. Teším sa, že som mala možnosť byť na prvých maturitných skúškach v tejto škole. Všetko bolo vzorne nachystané, vládla pokojná, milá atmosféra. Vypočula som si množstvo odpovedí a bolo z nich zrejmé, že maturanti sa pripravovali veľmi zodpovedne. Želám pedagógom tejto školy a jej riaditeľovi, ktorý je jej dušou, všetko najkrajšie. Nech sa Vám darí aj v ďalších rokoch odovzdávať študentom nielen čo najviac vedomostí, ale aj Vašu srdečnosť a ľudskosť. Želám Vám čo najviac študentov, ktorí budú hodnoty, ktoré vyznávate, šíriť ďalej."

 

RNDr. Helena Vicenová

Posledná úprava Štvrtok, 02 Marec 2017 01:50