Najbližšie udalosti:  

19.3. (pondelok) Príprava na T9: špeciálny rozvrh – 9. A, B, 1.-6.vyuč. h.

 

20.3. (utorok) Sv. omša -V20, 1. vyuč. h.

Príprava na T9: špeciálny rozvrh – 9. A, B, 1.-5. vyuč. h.

Návšteva ÚĽUV – 4. C, 8.00 – 11.15

 

21.3. (streda) Sv. omša - K32, 1. vyuč. h.

TESTOVANIE T9 – učebne 9. A, 9. B, I. G, III. G, 7.30 – 11.30

Návšteva vedeckého centra Aurélium – 6. roč., 9.00 – 12.30

Návšteva divadelného predstavenia – 7.-8. roč., 9.00 – 12.30

Žiaci 5. roč. sa učia podľa svojho rozvrhu, resp. suplovania, 2.-6. vyuč. h.

Študenti I. – II. G majú študijné voľno.

Študenti III.-IV. G budú mať semináre podľa špeciálneho rozvrhu.

 

22.3. (štvrtok) Biblická olympiáda: kat. ZŠ, SŠ – dekanátne kolo, 8.00 – 13.00

Dejepisná olympiáda – krajské kolo, 8.00 – 13.00

Akcia „Bavme deti športom“: ZŠ Majerníkova 62 – žiaci 1. st.8.00 – 13.00

 

23.3. (piatok) Chemická olympiáda – obvodné kolo, 8.00 – 13.00

 

26.3. (pondelok) Výchovný koncert - telocvičňa na V20:

3.-4. roč. ZŠ, 10.00

1.-2. roč. ZŠ, 11.00

Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“ – žiaci 5.-6. roč., 8.00 - 13.30

 

27.3. (utorok) Sv. omša -V20, 1. vyuč. h.

Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“ – žiaci 8. roč., 8.00 – 13.30

 

28.3. (streda) Riaditeľské voľno

29.3. (štvrtok) Veľkonočné prázdniny

30.3. (piatok) Veľkonočné prázdniny

 

Najbližšie termíny:

29.3. – 3.4.: Veľkonočné prázdniny, nástup do školy v stredu 4.4.

tabor-plagat 20185.4.: Deň otvorených dverí na 1. st. ZŠ
10.4.: Klasifikačná porada
20.-21.4.: Zápis do prvého ročníka ZŠ 2018/2019
20.-27.4.: Exkurzia Londýn
23.4.: TARZ/Konzultácie

 

Čaká nás tiež:

13.5.: Františkove trhy

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

 

Výsledky z celoslovenského testovania deviatakov 2016/2017

 

1. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón

2. číslo 2015-16 časopisu k.ART.ón   

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 18 Marec 2018 07:34