Gymnázium
Gymnázium
Otvorenie šk. roka 2018/2019

Milí žiaci a milí rodičia!

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na vás už veľmi tešíme!

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 v pondelok a bude prebiehať nasledovne:

 

Elokované pracovisko Veternicova 20

So žiakmi 1., 2. a 3. ročníka ZŠ sa stretneme v Kostole narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch, kde o 8.30 hod. otvoríme školský rok slávnostnou svätou omšou. Po nej si triedne učiteľky 2. a 3. ročníka spolu s vychovávateľkami ŠKD prevezmú žiakov a presunú sa do budovy školy na Veternicovej 20. Nasledovať bude triednicka hodina a potom bude fungovať školský klub detí.

1. ročník: Po sv. omši sa rodičia spolu s prváčikmi presunú do budovy školy. Prváci sa rozdelia do tried a rodičia sa zhromaždia v jedálni školy, kde dostanú základné informácie o organizácii vyučovania a fungovaní školského klubu.

 

Karloveská 32

Žiaci 4. ročníka ZŠ sa zúčastnia na slávnostnom otvorení školského roka o 8.00 hod. v kostole sv. Františka z Assisi. Triedne učiteľky a vychovávateľky si žiakov prevezmú po sv. omši a presunú sa do budovy školy. Nasledovať bude triednicka hodina a potom bude fungovať školský klub detí.

Žiaci 2. stupňa a gymnázia idú na sv. omšu v Kostole sv. Františka samostatne, po sv. omši sa stretnú s triednymi učiteľmi a nasledovať bude triednicka hodina.

 

Rodičia, ktorí nemajú iné povinnosti, sú na sv. omše srdečne pozvaní.

Tešíme sa na vás a vaše zážitky z prázdnin!

Posledná úprava Utorok, 14 August 2018 08:04
 
MATURITA 2018 - VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK

Naši maturanti absolvovali maturitnú skúšku s výbornými výsledkami. Prajeme im úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Posledná úprava Pondelok, 18 Jún 2018 13:07
Pokračovanie
 
Vitajte na stránke Gymnázia sv. Františka z Assisi

 PrecoG2014 

V školskom roku 2009/2010 začalo úspešne činnosť nové štvorročné gymnázium v Bratislave,
v Karlovej Vsi.

Pre školský rok 2018/2019 otvárame jednu triedu 1. ročníka.

Pointy Gymnázia sv. Františka z Assisi:

Posledná úprava Štvrtok, 05 Apríl 2018 21:26
Pokračovanie
 
Prečo sa prihlásiť na Gymnázium sv. Františka z Assisi podľa súčasných študentov

Odporúčali by ste prihlásiť sa deviatakom ZŠ na naše gymnázium? Ak áno, tak PREČO?

Na otázku odpovedajú súčasní žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi:
Posledná úprava Štvrtok, 09 Marec 2017 00:05
Pokračovanie
 
NAŠI ROBOTICI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ

Aj rok 2018 bol pre tím „ robotikov“ mimoriadne úspešný.

Pokračovanie
 
Gymnázium sv. Františka z Assisi pozýva budúcich prvákov
Posledná úprava Piatok, 06 Apríl 2018 09:58
Pokračovanie