Gymnázium Vitajte na stránke Gymnázia sv. Františka z Assisi
Vitajte na stránke Gymnázia sv. Františka z Assisi

 PrecoG2014 

V školskom roku 2009/2010 začalo úspešne činnosť nové štvorročné gymnázium v Bratislave,
v Karlovej Vsi.

Pre školský rok 2018/2019 otvárame jednu triedu 1. ročníka.

Pointy Gymnázia sv. Františka z Assisi:

  • Menší kolektív – do 20 študentov v triede
  • Individuálny prístup a atmosféra dobrého spoločenstva (kvalitné osobné vzťahy medzi žiakmi navzájom i profesormi)
  • Seriózna, kvalitná a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium
  • Tréning zručností a metód práce požadovaných na univerzitách (supervizorované seminárne práce, záverečná „malá diplomovka“ a pod.)
  • Využívame najlepšie skúsenosti s medzinárodnými programami – napr. International Baccalaureate (metodika, formy práce, prvky vzdelávania...)
  • Kvalitné zázemie v škole, farnosti a bratská podpora Rehole minoritov (múdrosť, šport, kultúra, akcie, osobnosti, sloboda a rešpekt...)
  • Škola ako životný priestor – možnosť zapojenia sa do pestrých aktivít školy (animátorstvo, budujeme šk. kapelu, klubovňu a pod. – v areáli školy je od šk. roku 2012/2013 otvorená multifunkčná Gospelová kaviareň...)
  • Originálne, overené a prirodzené hodnoty kresťanstva.

 

Pozývame každého študenta, ktorý hľadá svoju osobnú cestu rastu v múdrosti a ľudskosti: Plánuješ po úspešnej maturite a absolutóriu gymnázia študovať na univerzite alebo VŠ podľa svojho výberu? Chceš byť platný, schopný a žiadaný študent, vybavený poznaním, zručnosťami a skúsenosťami s kvalitnými a progresívnymi metódami práce tak, aby si sa raz na univerzite cítil ako ryba vo vode? Chceš dospievať a zrieť v prostredí, kde budeš doma, kde Ťa prijímajú a berú za svojho, medzi priateľmi? Potom máš rovnaké ciele ako Gymnázium sv. Františka z Assisi.

 

Záujemcov radi osobne stretneme pri výberovom konaní uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu v termínoch prijímacieho konania na stredné školy.

  

Posledná úprava Štvrtok, 05 Apríl 2018 21:26