Gymnázium 2. kolo prijímacích skúšok 20.6.2017
2. kolo prijímacích skúšok 20.6.2017

2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného gymnázia sa uskutoční 20.6.2017 o 8:30 v budove školy Karloveská 32.

Kritériá prijatia sú zhodné s kritériami pre 1. kolo.

Prihlášky je možné doručiť do školy do 19.6.2017.

Posledná úprava Streda, 21 Jún 2017 23:07