Gymnázium


MATURITA 2018 - VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK

Naši maturanti absolvovali maturitnú skúšku s výbornými výsledkami. Prajeme im úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Prečítať viac

Aktuálne informácie o Prijímacom konaní do 1.r. Gymnázia sv. Františka z Assisi

Výsledky Prijímacieho konania do 1. r. Gymnázia sv. Františka z Assisi

Prečítať viac

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro