O škole Záujmové krúžky 2017/2018
Záujmové krúžky 2017/2018

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2017/2018

Na jednotlivé záujmové útvary sa môžete prihlásiť na edupage stránke školy po prihlásení sa rodičovským prístupom do Internetovej žiackej knižky 

(svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Prihlasovanie ) 

od 7. do 14. septembra 2017, kedy sa o 10:00 hod. prihlasovanie uzavrie. 

Na Lezecký (horokrúžok) sa môžete hlásiť výlučne u vedúcej krúžku prostredníctvom kontaktu na plagáte.

Záujmové útvary, na ktoré sa prihlási dostatočný počet záujemcov, začnú pracovať najneskôr v októbri. O podmienkach, čase, priestoroch sa informujte priamo u vedúcich záujmových útvarov. Prosím, aby ste svoje prihlasovanie starostlivo zvážili, aby sme dokázali čím skôr rozhodnúť, či sa krúžok otvorí alebo nie.

 

Veternicova 20

Názov Komu je určený Vedúci krúžku Kontakt
EKO krúžok 1.-2. ročník ZŠ M. Klieštiková mata.kliestikova(at)gmail.com
Literárno- dramatický 1.-2. ročník ZŠ M. Šeregiová maria.seregiova(at)gmail.com
Loptové hry 1.-2. ročník ZŠ I. Surmanová irenasurmanova(at)gmail.com
Pohybové hry 1.roč., 2.roč. 1.-2. ročník ZŠ M. Huntata mhuntata(at)post.sk
Spevácky krúžok – príprava na sv. omšu 1.-2. ročník ZŠ M. Sedláková masedlakova(at)gmail.com
Šikovné ručičky 1.-2. ročník ZŠ M. Grichová maria7grichova(at)gmail.com
Tvorivá dielnička 1.-2. ročník ZŠ H. Mestická hmesticka(at)gmail.com
Z každého rožka troška 1.-2. ročník ZŠ M. Kořínková xsmejkox(at)gmail.com
Zumba pre najmenších 1.-4. ročník ZŠ K. Bojkovská katarina.bojkovska(at)gmail.com
Cvičenie hrou 1.-2. ročník ZŠ M. Kořínková xsmejkox(at)gmail.com

  

Karloveská 32

Názov Komu je určený Vedúci krúžku Kontakt
Eko krúžok Od 3. ročníka M. Klieštiková mata.kliestikova(at)gmail.com
Fantázia v kuchyni 3.-6. ročník ZŠ Martina Svitková svitkova.martina(at)gmail.com
Florbalový Starší žiaci M. Huntata mhuntata(at)post.sk
Futbal  3.-4. ročník ZŠ I. Baláž ivanbalaz55(at)gmail.com
Futbal  5.- 6. ročník ZŠ I. Baláž ivanbalaz55(at)gmail.com
Futbalovo-florbalový 3.-7. ročník I.Baláž ivanbalaz55(at)gmail.com
Hravá matematika M. Kapitulčinová maria.kapitulcinova(at)gmail.com
Chemický 8., 9. ročník ZŠ a gymnázium Z. Vasilová vasilova.zuzana26(at)gmail.com
Keramika L. Lesňáková lenkalesna(at)gmail.com
Lezecký horokrúžok OBSADENÝ D. Lesanská dagmar.lesanska(at)gmail.com
Loptové hry od 3. ročníka E. Hlavatá eva.hlavata(at)zoznam.sk
Poľský jazyk Od 7. ročníka D. Lúčna dagmar.lucna(at)gmail.com
Príprava na testovanie zo SJL 9. ročník

I. Murcková,

P. Pavelčáková

ivanapjontekova(at)gmail.com, 

pavelcakova.petra(at)svfrantisek.sk

Robotický P. Petrovič pavel.petrovic(at)gmail.com 
Strelecký (nerfkový) krúžok ktokoľvek I.Baláž ivanbalaz55(at)gmail.com
Šachový krúžok 1.-8. ročník B. Jursa
Volejbal Starší žiaci J. Dydňanská jdydnanska(at)gmail.com
Zborový spev Gymnázium J. Dydňanská jdydnanska(at)gmail.com
Konský krúžok Od 4. ročníka J. Horecký riaditel(at)svfrantisek.sk
Futbal MFK Karlova Ves Ide o spoluprácu s Karloveským futbalovým klubom r.toth(at)centrum.sk 0944908024

 

Posledná úprava Piatok, 15 September 2017 22:50