O škole Vízia školy
Ciele a zameranie školy

skola

Naša škola je cirkevná - táto jej dimenzia nie je len akýmsi dodatočným atribútom, ale prapôvodným a rozlišujúcim charakteristickým znakom, je to pointa, srdce jej identity. Je to škola, ktorej ústredným koncepčným prvkom výchovno - vzdelávacieho pôsobenia je syntéza medzi kultúrou, vierou a vedou.

Chceme byť otvorenou školou. Prístavom pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu a pravdách kresťanskej viery. Naša cirkevná škola má z podstaty verejný a nie súkromný charakter.

 

Cieľ školy:

  • poskytnúť starostlivosť talentovaným a na štúdium disponovaným žiakom
  • postarať sa o slabších žiakov, ktorí musia zažiť na škole úspech
  • motivovať žiakov pri štúdiu
  • pracovať v atmosfére priateľstva, radosti, spolupatričnosti, dôvery a záujmu...

Zameranie školy:

  • výučba anglického jazyka od 1. ročníka
  • získavanie počítačovej gramotnosti od 1. ročníka v rámci informatickej výchovy
  • široká ponuka krúžkov: lezecký, výtvarný, športový krúžok, lezecký krúžok, jazdecký krúžok – starostlivosť o koňa, Lego krúžok s programovaním, škola mladých animátorov, fantázia v kuchyni,...
  • škola organizuje aj letné prípadne zimné tábory, rôznorodé akcie s možnou účasťou rodičov, príbuzných a priateľov žiakov našej školy

 

Posledná úprava Štvrtok, 31 August 2017 22:02