O škole Dokumenty Zvonenie na vyučovanie
Zvonenie na vyučovanie

V školskom roku 2017/2018 budú vyučovacie hodiny prebiehať v tomto časovom harmonograme:

 

Zvonenie na vyučovanie: Karloveská 32 Veternicova 20
1. vyučovacia hodina 08:00 - 08:45 08:15 - 09:00
2. vyučovacia hodina 08:55 - 09:40 09:10 - 09:55
3. vyučovacia hodina 09:55 - 10:40 10:05 - 10:50
4. vyučovacia hodina 11:00 - 11:45 11:10 - 11:55
5. vyučovacia hodina 11:55 - 12:40 12:05 - 12:50
6. vyučovacia hodina 12:50 - 13:35
7. vyučovacia hodina 14:05 - 14:50
8.vyučovacia hodina 14:55 - 15:40

 

Žiak je povinný prísť do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania.

Žiaci 2. stupňa ZŠ a Gymnázia sú povinní pri príchode do školy elektronicky (čipom) prihlásiť svoj príchod. Elektronicky sa registrujú aj všetci žiaci na V20.

Prvá vyučovacia hodina začína spravidla modlitbou.

Posledná úprava Utorok, 05 September 2017 22:11