O škole Duchovné vedenie
Duchovné vedenie školy

Naša škola je cirkevná, preto aj výchova detí je vedená v duchu katolíckej viery a morálky.

Duchovné vedenie školy má na starosti páter Peter Gallik.

 

DUCHOVNÉ VEDENIE:

  • Každý ročník má 2x za týždeň hodinu náboženstva.
  • Každú stredu sa o 8.00 hod. v Kostole sv. Františka konajú nepovinné školské sväté omše.
  • Pre učiteľov a zamestnancov školy organizujeme duchovnú obnovu, ktorá sa začína Svätou omšou v školskej kaplne. Následne, po Svätej omši sa snažíme konfrontovať s Božím slovom a diskutovať o ňom.
  • Škola raz v roku organizuje duchovnú obnovu aj pre žiakov.

Posledná úprava Štvrtok, 03 Máj 2012 13:43