O škole Športové priestory
Školská telocvičňa a športové ihriská

V rámci školského areálu sa nachádza telocvičňa a športové ihriská, ktoré žiaci prevažne využívajú na telesnej výchove. V priestoroch budovy sú šatne a sprchy. 

Tieto priestory sú vo vyhradených hodinách prístupné širokej verejnosti.

Správca telocvične: Ivan Baláž

Podrobnejšie informácie na tel. čísle: 0904 457 482.

 

V areáli školy sa nachádza aj viacúčelové športové ihrisko.

Posledná úprava Štvrtok, 01 December 2011 00:02