O škole Voliteľné predmety
Volitelné predmety 2015/2016

 

Názov predmetu Vyučujúci/a Ročník
Konverzácie v anglickom jazyku Mgr. Slávka Kajanová, JUDr. Larry E. Stone 6. - 9.
Školský orchester Bc. Pavol Konečný 6. - 9.
Programovanie 1 Bc. David Lomen 8.
Programovanie 2 Bc. David Lomen 9.
Športové hry 1 Ing. Ivan Baláž 6. a 7.
Športové hry 2 Ing. Ivan Baláž 8. a 9.
Tvorba webových stránok PhDr. Ľudmila Jašková, PhD 6. a 7.
Zborový spev Mgr. Veronika Felcová 6. - 9.
Posledná úprava Pondelok, 14 September 2015 16:56