O škole Vzdelávacie oblasti
Vzdelávacie oblasti
PK kultúra tela

V školskom roku 2016/2017 s naši žiaci zúčastnili viacero športových súťaží, ako napríklad turnajov vo futbale, florbale, volejbale, vybíjanej a basketbale.

Posledná úprava Utorok, 04 Júl 2017 22:36
Pokračovanie
 
PK kultúra ducha

Aktivity PK KULTÚRA (VYV, VUM, UKL, HUV, ZBOR)
za 1. polrok šk. roka 2016/2017

Posledná úprava Streda, 22 Február 2017 00:12
Pokračovanie
 
PK Človek a spoločnosť

Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie človek a spoločnosť 
Školský rok 2015/2016

Posledná úprava Nedeľa, 09 Apríl 2017 22:27
Pokračovanie
 
MZ 3.-4. roč. ZŠ

Záverečná správa činnosti metodického združenia 3. - 4. roč. ZŠ - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Pokračovanie
 
PK Matematika a informatika

Záverečná správa predmetovej komisie matematika a informatika - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Posledná úprava Štvrtok, 10 Júl 2014 11:09
Pokračovanie
 
PK Slovenský jazyk a literatúra

Záverečná správa predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra - zhrnutie
Školský rok 2016/2017

Posledná úprava Utorok, 04 Júl 2017 22:34
Pokračovanie
 
PK ANJ 1.stupeň ZŠ

Záverečná správa predmetovej komisie Anglický jazyk 1. stupeň ZŠ - zhrnutie
Školský rok 2015/2016

Posledná úprava Nedeľa, 09 Apríl 2017 23:09
Pokračovanie
 
MZ 1.-2. roč. ZŠ

Záverečná správa činnosti metodického združenia 1. - 2. roč. ZŠ - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Pokračovanie
 
PK Človek a príroda

Záverečná správa predmetovej komisie človek a príroda - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Posledná úprava Sobota, 12 Júl 2014 13:12
Pokračovanie
 
PK Cudzie jazyky

Záverečná správa predmetovej komisie cudzie jazyky - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Posledná úprava Streda, 09 Júl 2014 08:45
Pokračovanie