O škole Vzdelávacie oblasti PK Matematika a informatika
PK Matematika a informatika

Záverečná správa predmetovej komisie matematika a informatika - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Predmetová komisia pracovala v zložení:
RNDr. Soňa Čižnárová- vedúca PK, Mgr. Mária Adamová,PhD., Mgr. Monika Čerňanská, Mgr. Emília Dzurušová, RNDr. Jana Ertlová, Mgr. Jana Havlíčková, Mgr. Katarína Hološová, Mgr. Ján Horecký, Mgr. Dana Chmelíková, Mgr. Veronika Ivančíková, Mgr. Mária Pončáková

 

Predmetová komisia matematiky a informatiky plnila počas školského roka 2013/2014 úlohy, ktoré vyplývajú z hlavných úloh školy pre daný školský rok a z obsahovej a metodickej stránky predmetov matematika a informatika.

Žiakov s hlbším záujmom o matematiku a informatiku sme zapojili a pripravili do rôznych súťaží v maximálnej miere. Podľa harmonogramu na tento školský rok sme motivovali žiakov 2.stupňa a študentov gymnázia na rôzne súťaže a obsadili v nich popredné miesta.

 

 • MAKS:

5. roč: Jakub Briežnik, Matúš Koseček: 28.- 30.miesto v kraji, 135. – 137. miesto v SR

6. roč: Michal Bartek, Matúš Smolár: 1. – 16.miesto v kraji, 1. – 47. miesto v SR

Tamara Miková – 26.miesto v kraji, 98. miesto v SR

 

 • PIKOPRETEK:
  • 5.roč: M.Koseček, J.Pešková, L.Ocilková, G.Kožuch – 7.miesto
  • 6.roč: D.Mucha, L.Hudcovský, S.Kartousová, M.Kaššáková – 5.miesto
  • 7.roč: J.Kamenický, M.Sumbal, S.Sirota, A.Jašica – 5.miesto
  • 8.roč: T.Čerňanský, J.Čižnár, L.Lenč, B.Rusnák – 1.miesto

 

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA:

Obvodné kolá- najlepšie umiestnenia:

  • Kategória Z5: Jana Pešková – 1.miesto
  • Kategória Z7: Samuel Sirota – 2.miesto
  • Kategória Z8: Monika Kosnáčová – úspešná riešiteľka
  • Kategória Z9: Mária Paprskárová – 1.miesto, Mária Kosseyová – 2.miesto

Krajské kolo: Kategória Z9: Mária Paprskárová – 2.miesto

 

 • PYTAGORIÁDA:

Obvodné kolo – umiestnenie sme získali:

  • kategória P8: Jana Kosseyová – 4.miesto
  • kategória P5: Jana Pešková, Matúš Koseček – úspešní riešitelia

 

 • MATEMATICKÝ NÁBOJ:
  • Kategóriu Junior – študenti 1. a 2.roč. gymnázia – J.Briežnik, Z.Šintálová, A.Kočalka, J.Zdarilek, M.Martinka obsadili 30.miesto ( zo 62.tímov), vyriešili 19 príkladov.

 

 •  I BOBOR

Najlepšie umiestnenia:

Benjamín 5.-7.ročník

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

624. - 672.

Katarína Kosseyová, 7. A

66,68 bodov, 97.percentil

869.

Adam Jašica, 7. B

65,00 bodov, 95.percentil

1267. - 1340.

Martin Sirota, 7. B

61,35 bodov, 93.percentil

1464. - 1671.

Anna Petkáčová, 5. B

60,01 bodov, 92.percentil

2269. - 2390.

Rosario Portuondo, 7. A

56,02 bodov, 88.percentil

2391. - 2522.

Lenka Chorvatovičová, 6. B

56,01 bodov, 87.percentil

2559. - 2596.

Michal Bartek, 6. A

54,69 bodov, 86.percentil

2858. - 2873.

Jana Pešková, 5. A

53,68 bodov, 84.percentil

2879. - 3221.

Ema Vitková, 6. B

53,35 bodov, 84.percentil

 

   
   

 Kadet 8.-9.ročník

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

445. - 452.

Adam Vitko, 8. A

60,01 bodov, 97.percentil

661. - 878.

Dominik Hanzlík, 8. A

56,02 bodov, 95.percentil

1061. - 1075.

Monika Kosnáčová, 8. A

53,68 bodov, 92.percentil

 

   

 

 • FLL (First Lego League):
  • Tím Kompíci – v kategórii robot game – 2.miesto
  • Tím RoboIT - úspešní riešitelia

 

 • Robo Cup Junior - medzinárodná súťaž (Slovinsko):
  • Kompíci – R.Andrássy, M.Melicherčík, M.Kamenický - 3.miesto ( z asi 60 tímov)
Posledná úprava Štvrtok, 10 Júl 2014 11:09