O škole Vzdelávacie oblasti PK Človek a príroda
PK Človek a príroda

Záverečná správa predmetovej komisie človek a príroda - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Členovia: Katarína Babinská, Daniela Bálišová, Juraj Brtko, Soňa Čižnárová, Marta Dančová, Jana Ertlová

 

Učivo bolo takmer vo všetkých ročníkoch a predmetoch našej PK prebraté a zopakované. Edukačná činnosť PK Človek a príroda sa uskutočňovala najmä v prírodovednej učebni I. a II., kde sú dostupné pomôcky k jednotlivým predmetom a tiež PC, interaktívna tabuľa a pripojenie na internet. Využívali sme tiež vyučovanie „mimo triedu“ .

 

Aj v tomto šk. roku sa nám podarilo motivovať a zapojiť žiakov 2. stupňa ZŠ k účasti na predmetových olympiádach, na ktorých dosiahli pekné výsledky: 

Trieda

Predmet

Kategória

Výsledok

Účastníci

9.A

BIO

C (8.+9. roč.)

2. miesto v obvodnom kole

1. miesto v krajskom kole

Mária Paprskárová

7.A

7.B

BIO

D (6.+7. roč.)

6. miesto (úspešný riešiteľ)

9. miesto (úspešný riešiteľ)

Kristína Dvornická

Matej Pisarovič

7.B

BIO

D (6.+7. roč.)

projekt. časť

1. miesto v obvodnom kole

Alžbeta Čupková

9.A

CHE

C /8.+9.roč./

4.miesto v obvodnom kole

7.miesto v obvodnom kole

Matej Novota

Michal Petkáč

8.A

GEG

F( 8.roč.)

6.miesto v obvodnom kole

Jana Kosseyová

6.A

GEG

H ( 6.roč.)

Úspešní riešitelia v obvodnom kole

Michal Bartek

Dominik Mucha

5.A

GEG

I ( 5.roč.)

Úspešní riešitelia v obvodnom kole

Gabriel Kožuch

Pavol Vanek

 

U študentov gymnázia sa s pozitívnym ohlasom stretlo podujatie Vedecká cukráreň, organizované spoločnosťou Mladí vedci Slovenska. Študenti tu majú možnosť osobne sa stretnúť so špičkou slovenskej vedy, vypočuť si zaujímavú prednášku a zapojiť sa do diskusie. Je to zároveň príležitosť zoznámiť sa s novými vedeckými smermi a možnosťami štúdia.

  

Z predmetu biológia úspešne zmaturovali štyria študenti, z geografie traja a fyziky 1študent.

 

Pri hodnotení žiakov sme uplatňovali dvojohniskové vyučovanie a individuálny prístup k integrovaným žiakom a žiakom so ŠVVP.

 

Posledná úprava Sobota, 12 Júl 2014 13:12