O škole Vzdelávacie oblasti PK Slovenský jazyk a literatúra
PK Slovenský jazyk a literatúra

Záverečná správa predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra - zhrnutie
Školský rok 2016/2017

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry – 2. stupeň a gymnázium

Členmi PK SJL sú:

Mgr. Anna Čierniková
Mgr. Ivana Murcková
Mgr. Petra Pavelčáková
Mgr. Martina Svitková
PhDr. Mária Radičová

Práca našej PK vyplývala z Hlavných úloh školy a z úloh, ktoré boli zakotvené v Pláne činnosti PK SJL.
Pripravovali sme žiakov 5. ročníka na TESTOVANIE 5, 9. ročníka na TESTOVANIE 9 a študentov IV.G na externú a internú časť maturitnej skúšky. Žiakov 6., 8. a 9. ročníka sme zapojili do testovania KOMPARO.
V testovaní INECO sme obsadili 1. miesto v Bratislavskom kraji. TESTOVANIE 9 - v okrese Bratislava IV. sme na 1. mieste a v Bratislavskom kraji sme sa umiestnili na 2. mieste.

V septembri 2016 sa vybraní žiaci zúčastnili na Karloveských hodoch. V októbri 2016 sa zrealizovali triedne kolá olympiády v slovenskom jazyku v 8. a 9. ročníku, po ktorých sa uskutočnilo školské kolo. V novembri navštívili žiaci 9.B Bibliotéku a študenti I.G sa zúčastnili DOD Ústavu slovenskej literatúry. V decembri trieda 6.A nacvičila kolednícke pásmo. Pred vianočnými prázdninami vyšlo ďalšie číslo školského časopisu Kaktus. V apríli začali vybraní žiaci pracovať na projektoch školskej konferencie – Miesto, kde žijem. V júni sa žiaci 9. roč. a I.G zúčastnili divadelného predstavenia Jana Eyrová. Počas školského roka sa uskutočnili nástenkové literárne súťaže, triedne a školské kolá recitačných súťaží.

Naše úspechy

Meno žiaka Trieda Názov súťaže Kolo Umiestnenie
Katarína Magátová 9.B olympiáda v slovenskom jazyku okresné čestné uznanie
Alžbeta Čupková I.G „Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča“ celoslov. čestné uznanie
Karolína Kassayová 5.B ...a Slovo bolo u Boha krajské 1. miesto
Matej Milata 5.C ...a Slovo bolo u Boha krajské 1. miesto
Veronika Šoóšová 7.C ...a Slovo bolo u Boha krajské 3. miesto
Martin Slanina 8.A ...a Slovo bolo u Boha krajské 3. miesto
Alžbeta Čupková I.G ...a Slovo bolo u Boha krajské 3. miesto
Alžbeta Čupková I.G Hviezdoslavov Kubín okresné 3. miesto
Ľudmila Lapošová III.G Hviezdoslavov Kubín okresné 3. miesto
Karolína Kassayová 5.B Hviezdoslavov Kubín okresné čestné uznanie
Matej Milata 5.C ...a Slovo bolo u Boha celoslov. čestnéuznanie
Pavol Vanek 8.B Hviezdoslavov Kubín okresné čestné uznanie
Lukáš Hudcovský 9.A Hviezdoslavov Kubín okresné čestné uznanie
Posledná úprava Utorok, 04 Júl 2017 22:34