O škole Vzdelávacie oblasti PK kultúra ducha
PK kultúra ducha

Aktivity PK KULTÚRA (VYV, VUM, UKL, HUV, ZBOR)
za 1. polrok šk. roka 2016/2017

14.9. 2016 - Výstava fotografií/ Hviezdoslavovo námestie/
28.9.2016 - Seminár Film a médiá
29.9.2016 - Galéria Open, Galéria F7, Poľský inštitút
7. - 8. 10.2016 - MOVIE NIGHT (Filmová noc v škole)
8.10. 2016 - Biela noc - festival umenia
13.10.2016 - Festival jeden svet
13.10.2016 - Danubiana - Európske hviezdy, Miró,
18.10. 2016 - Centrum slovenského dizajnu (Víťazné práce mladých dizajnérov), Výstava Esther Stocker
25.10. 2016 - GMB/ August Rodin/Grafiky a sochy
27.10. 2016 - Exkurzia do Slovenského rozhlasu
24.11.2016 - Mesiac fotografie
16.12. 2016 - Výchovný koncert - Bararas - projekt rómskej kresťanskej kapely - v UPeCe
9.1.2016 – Galéria Horský park
Karloveské hody - vystúpenie speváckeho zboru

Posledná úprava Streda, 22 Február 2017 00:12