O škole Vzdelávacie oblasti PK kultúra tela
PK kultúra tela

V školskom roku 2016/2017 s naši žiaci zúčastnili viacero športových súťaží, ako napríklad turnajov vo futbale, florbale, volejbale, vybíjanej a basketbale.

Za zmienku stoja najmä výkony Riša McDaniela, Maxa Majerníka a Martina Miznera, ktorí sa v cezpoľnom behu v krajskom kole umiestnili na 2. mieste a len o malý kúsok im utiekol postup do celoslovenského kola. Nedá sa nám nespomenúť aj na nervydrásajúce vyvrcholenie lokalitného kola starších žiakov vo florbale, kde si naši žiaci zabezpečili postup do ďalšieho kola v poslednom zápase, ktorý sme vyhrali až po samostatncýh nájazdoch. Medzitriedne a medziročníkové vzťahy sme utužovali prostredníctvom školských volejbalových turnajov. V týchto aktivitách sa chystáme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku a pevne veríme, že nadviažeme na predošlé úspechy.

Za PK Kultúra tela Vám krásne prádzniny želajú

pani učiteľka Dydňanská a pán učiteľ Huntata

Posledná úprava Utorok, 04 Júl 2017 22:36