RZ
Úvod
Rodičovské združenie

      RZ sv. František je občianskym združením, ktorého členmi sú prevažne  rodičia detí zo Spojenej školy sv. Františka. Jeho členovia sa rozhodli dobrovoľne pomáhať pri budovaní komunity okolo Spojenej školy Sv. Františka bez nároku na odmenu, v rámci svojho voľného času. Všetky dobrovoľnícke aktivity sa snažíme robiť profesionálne za pomoci rodičov, ktorí v danej oblasti pracujú.

rz

      Hlavným cieľom RZ je spolupodieľať sa na fungovaní školy tak z materiálneho ako aj zo sociálneho hľadiska, konkrétne je to podpora výchovy a vzdelávania, pomoc pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí, rozvíjanie záujmovej činnosti žiakov, pomoc pri získavaní finančných a personálnych zdrojov na skvalitňovanie každodenného života našich detí v škole i po skončení vyučovania.

Posledná úprava Utorok, 19 September 2017 20:36