RZ 2% dane
2% z dane

Milí rodičia,

radi by sme vyjadrili svoju vďaku všetkým tým, ktorí poukazujete 2% dane z príjmu RZ  sv.  František,  a  tým    pomáhate  našej  Spojenej  škole  sv.  Františka  z  Assisi  pri  jej  aktivitách 

a  projektoch.  

 

V roku 2016 sme na účet Rodičovského združenia sv. František z podielu dane z príjmov za rok 2015 získali čiastku 17.020,93 EUR.
 
Za rok 2017 na účet  Rodičovského združenia sv. František bola ku dňu 31.08.2017 z podielu dane z príjmov za rok 2016  zatiaľ pripísaná čiastka 17.494,42 EUR. Celková suma bude k 31.12.2017 aktualizovaná.
 
Ďakujeme !!!