RZ Rodičovská rada
Rodičovská rada

Zoznam zástupcov tried v Rodičovskej rade RZ sv. František - školský rok 2015/2016

 
1.a  Jana Šestáková  sestakova
1.b  Kamila Dudášová Dudasova Kamila
1.c  Andrej Burianek  AndrejBurianek
1.d  Miroslava Petričková  petrickova
2.a  Mária Drábeková  1A-Mária Drábeková
2.b  Ján Krajčík  1B-Ján Krajčík
2.c  Barbora Ondrášiková  1C-Barbora Ondrášiková
2.d  Iveta Bartovičová  1D-Iveta Bartovičová
3.a  Michaela Moyzesová  Moyzesova
3.b  Ladislav Ďuk Duk Stanislav
4.a Monika Vaneková  foto1a-2014
4.b Emília Bačíková  foto1b-2014
4.c  Ladislav Vargončík  3C-Vargončík Ladislav
5.a Alexandra Húsková  foto1a
5.b Soňa Citovická  foto2b-2014
5.c Andrej Gunar andrej gunar
6.a Beáta Bialončíková  Beáta Bialončáková
6.b Zuzana Nováková  foto2b
6.c Želmíra Hromkovičová  foto2c
7.a Renáta Ocilková  foto3a
7.b Mark Mokry  foto4b-2014
8.a Jana Nagyová  foto4a
8.b Mária Jančíková  foto4b
8.c  Stanislav Horný  7C-Stanislav Horný
9.a  Veronika Červená  8A-Veronika Červená
9.b  Alena Šimková  foto5b
1.G  Magdaléna Polačková Polackova Magdalena
2.G  Hana Zemanová  fotoG2
3.G  Agáta Šoralová  Agata Šoralová
4.G  Martina Dubovská  Martina Dubovská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Sobota, 02 December 2017 23:43