RZ Základné údaje
Základné údaje RZ

Názov:

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE SV. FRANTIŠEK

Sídlo:

Karloveská 32, Bratislava 841 04

   

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

30858411

DIČ:

2022086561

Registrované:

Ministerstvo vnútra SR dňa 04.11.2005 pod č. VVS/1-900/90-26832

Bankové spojenie: 

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK05 1100 0000 0026 2607 8116

Sociálny a štipendijný fond RZ

číslo účtu:

 SK81 1100 0000 0029 2091 6299

Kontakt na radu rodičov: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Stanovy RZ

Posledná úprava Nedeľa, 01 Október 2017 01:24