ŠKD
Školský klub detí

Dochádzka detí do ŠKD (K32)

Dochádzka detí do ŠKD (V20)

 

Ranná služba: od 6,30 h do 7,40 h

Popoludňajšia služba: od 16,00 h do 18,00 h

Tel. číslo do ŠKD (K32):

Tel. číslo do ŠKD (V20): 0948 373 499

(telefónny kontakt je v prevádzke len počas služby ŠKD)

Po skončení vyučovania sa deti delia do svojich oddelení.

  

vedúca ŠKD: Dvorčáková Viera

 

Posledná úprava Streda, 04 Október 2017 23:22
 
Radosť so sv. Františkom

Dňa 11.10.2017 sme s detičkami z ŠKD navštívili Líščie údolie s cieľom pozorovať zmeny v prírode.

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:04
Pokračovanie
 
ŠKD turnaj loptových hier

Dňa 24.5.2017 sa konalo podujatie ŠKD Turnaj loptových hier na ihrisku nášho školského dvora. Deti 2. – 4. ročníka súťažili vo florbale (chlapci) a vo vybíjanej (dievčatá). Na ihrisku panovala dobrá nálada a radosť z hry. Niektoré družstvá mali vopred pripravenú stratégiu a na ihrisku ju pekne prezentovali. Na záver sme boli všetci, nielen víťazi, odmenení dobrým pocitom z tohto podujatia.

 
ŠKD hrnčiari

Naši prváci spolu s pani vychovávateľkou L. Prešinskou sa na Veternicovej  hrali s hlinou a to, čo vytvorili, bolo veselé, farebné a krásne.

 

Posledná úprava Utorok, 30 Máj 2017 07:21
 
Krížová cesta ŠKD 29.3.2017

Dňa 29.3.2017 od 14:30 do 15:30 hod - ŠKD. Chceli sme sa s deťmi pomodliť krížovú cestu spoločne. Tentokrát sme však využili moderné komunikačné prostriedky, prostredníctvom ktorých sme si s deťmi pozreli na YouTube hranú krížovú cestu. (hrali ju rovesníci Vašich detí z farnosti Prešov-Sekčov a mládežníci zo Sološnice) Po krížovej ceste sme sa pomodlili na úmysel svätého Otca Františka a potom deti vypĺňali pracovné listy, ktoré boli odrazom ich aktívneho sledovania modlitby krížovej cesty.

 

Posledná úprava Streda, 10 Máj 2017 06:53
 
Vianočný bazár ŠKD 2016

Vianočný bazár v tomto školskom roku sa uskutočnil dňa 1.12. 2016. Po mesačnej tvorivej príprave sme prichystali predajné miesto a nainštalovali výrobky, ktoré vyrobili naše deti spolu so svojimi vychovávateľkami. Na príprave sa zúčastnili všetky oddelenia nášho školského klubu. Aj deti z Veternicovej poslali svoje práce. Atmosféra bola ako vždy výborná, deti sa veľmi tešili a rodičia mohli vidieť a obdivovať usilovnosť a tvorivosť svojich detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli aj tento rok a podporili nás.

 
ŠKD MDD

Dňa 2.6.2017 sa uskutočnilo podujatie MDD pre všetky deti z oddelení. Vrámci tohto podujatia sme sa zapojili do Svetového víkendu modlitieb za deti v ohrození. Vytvorili sme si Modlitebnú tabuľu, kde deti na kvapku vody napísali modlitbu za svoje rodiny a za deti a ich rodiny v ohrození, ďalej sme vytvorili Modlitebnú trojnožku. Deti sa dali do dvojíc, zviazali si jednu nôžku spoločne a iba s tromi nôžkami prešli určitú trasu, kde na jej konci ich čakala rozstrihaná modlitba. Po vyzbieraný všetkých častí sme vytvorili modlitbu Zdravas Mária a Otče náš, ktoré sme spoločne pomodlili. MDD sme zakončili obľúbenými hrami, a to futbalom a vybíjanou.

 
ŠKD kreslenie na chodník

Dňa 24.5.2017 sa na školskom dvore na Veternicovej 20 uskutočnila akcia ŠKD- Kreslenie na chodník. Deti mali spoločnú tému "Vysnený školský dvor". Kreslili na betón svoje nápady, túžby, čo by chceli mať na školskom dvore.Niektoré nápady boli ozaj dobre premyslené, ako napríklad bazén, vozík s občerstvením, veľká trampolína a podobne.

2017-05-24 SKD kreslenie na chodnik

Po kliknutí na obrázok sa Vám otvorí galéria

Posledná úprava Sobota, 03 Jún 2017 22:26
 
Náboženský kvíz

Dňa 26.4.2017 od 14:30 do 15:00 hod sa v rámci ŠKD uskutočnil Náboženský kvíz, ktorého sa deti mohli dobrovoľne zúčastniť. Zodpovedná vychovávateľka losovaním rozdelila všetky zúčastnené deti do tímov. Deti si touto formou mohli vzájomne zasúťažiť a preveriť svoje doterajšie vedomosti.

 

Posledná úprava Streda, 10 Máj 2017 06:50
 
Farebný fašiang v ŠKD

16.2.2017 boli deti druhého ročníka oblečené inak ako obvykle chodia oblečené do školy. V predchádzajúci deň si vylosovali farbu škrabošky a podľa nej sa obliekli. Fantázia pri farebných kombináciách v oblečení bola povolená. Nazvali sme tento deň –FAREBNÝ FAŠIANG.

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 21:18
Pokračovanie
 
ŠKD „Radosť so sv. Františkom“

Akcia bola zrealizovaná v stredu, 8.10.2014, v popoludňajších hodinách. Odchod zo školského dvora bol naplánovaný na 14.15 hod. a návrat z podujatia o 16.00 hod. Zo všetkých oddelení ŠKD sa zúčastnilo 74 detí s pedagogickým dozorom, ktorý zabezpečovali vychovávateľky. Deti sa pešo presunuli do Líščieho údolia, kde boli pre ne pripravené zaujímavé súťaže a EKO- hry s cieľom spoznať prírodu ako Božie dielo, pestovať vzťah k prírode, zažiť radosť z pohybu a hier vo voľnej prírode.

Posledná úprava Nedeľa, 26 Október 2014 12:16
Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Strana 1 z 2