ŠKD Vyzdob si svoj vianočný stromček
Vyzdob si svoj vianočný stromček

Dňa 11.12.2013 miestny úrad v Karlovej Vsi zorganizoval akciu ,,Vyzdob si svoj vianočný stromček“, na ktorej sa podieľali aj deti z nášho školského klubu.

Deti vyzdobili dva vianočné stromčeky na námestí sv. Františka ozdobami, ktoré vyrobili spolu so svojimi vychovávateľkami.

Aj takto sme prispeli k vianočnej atmosfére, prezentovali našu školu a šikovnosť našich detí.

Pozrite si obrázky .