ŠKD Krížová cesta ŠKD 2014
Krížová cesta ŠKD 2014

V pôstnom období, dňa 8.4.2014, v utorok sa konala krížová cesta detí ŠKD.

Deti sa aktívne zapájali do čítania jednotlivých zastavení krížovej cesty, ako aj do spevov a miništrovania.

Tešíme sa na budúci rok aj na tie deti, ktoré sa nemohli zúčastniť.

Zároveň ďakujeme rodičom a príbuzným, že sa spolu s nami prišli pomodliť krížovú cestu.

Posledná úprava Nedeľa, 13 Apríl 2014 19:45