ŠKD ŠKD turnaj loptových hier
ŠKD turnaj loptových hier

Dňa 24.5.2017 sa konalo podujatie ŠKD Turnaj loptových hier na ihrisku nášho školského dvora. Deti 2. – 4. ročníka súťažili vo florbale (chlapci) a vo vybíjanej (dievčatá). Na ihrisku panovala dobrá nálada a radosť z hry. Niektoré družstvá mali vopred pripravenú stratégiu a na ihrisku ju pekne prezentovali. Na záver sme boli všetci, nielen víťazi, odmenení dobrým pocitom z tohto podujatia.