ŠKD ŠKD MDD
ŠKD MDD

Dňa 2.6.2017 sa uskutočnilo podujatie MDD pre všetky deti z oddelení. Vrámci tohto podujatia sme sa zapojili do Svetového víkendu modlitieb za deti v ohrození. Vytvorili sme si Modlitebnú tabuľu, kde deti na kvapku vody napísali modlitbu za svoje rodiny a za deti a ich rodiny v ohrození, ďalej sme vytvorili Modlitebnú trojnožku. Deti sa dali do dvojíc, zviazali si jednu nôžku spoločne a iba s tromi nôžkami prešli určitú trasu, kde na jej konci ich čakala rozstrihaná modlitba. Po vyzbieraný všetkých častí sme vytvorili modlitbu Zdravas Mária a Otče náš, ktoré sme spoločne pomodlili. MDD sme zakončili obľúbenými hrami, a to futbalom a vybíjanou.