ŠKD
Školský klub detí
Hodnotiaca správa o činnosti ŠKD v školskom roku 2015-2016

Školský klub detí v tomto školskom roku mal desať oddelení:

Posledná úprava Nedeľa, 09 Apríl 2017 22:36
Pokračovanie
 
Deň zeme 2014

 
Vyzdob si svoj vianočný stromček

Dňa 11.12.2013 miestny úrad v Karlovej Vsi zorganizoval akciu ,,Vyzdob si svoj vianočný stromček“, na ktorej sa podieľali aj deti z nášho školského klubu.

Deti vyzdobili dva vianočné stromčeky na námestí sv. Františka ozdobami, ktoré vyrobili spolu so svojimi vychovávateľkami.

Aj takto sme prispeli k vianočnej atmosfére, prezentovali našu školu a šikovnosť našich detí.

Pozrite si obrázky .

 
Tvorivé dielne 1.A

V rámci prípravy na vianočný bazár 1.oddelenie (trieda 1.A) pripravilo tvorivé dielne. Pozvali sme všetkých, ktorí chcú a môžu s nami stráviť príjemné chvíle pri tvorbe výrobkov a darčekov. Prišli maminky, ockovia, starí rodičia aj starší súrodenci.

Strávili sme príjemný čas a vyrobili sme veľa krásnych výrobkov.

 
Krížová cesta ŠKD 2014

V pôstnom období, dňa 8.4.2014, v utorok sa konala krížová cesta detí ŠKD.

Deti sa aktívne zapájali do čítania jednotlivých zastavení krížovej cesty, ako aj do spevov a miništrovania.

Tešíme sa na budúci rok aj na tie deti, ktoré sa nemohli zúčastniť.

Zároveň ďakujeme rodičom a príbuzným, že sa spolu s nami prišli pomodliť krížovú cestu.

Posledná úprava Nedeľa, 13 Apríl 2014 19:45
Pokračovanie
 
Vianočný bazár 27.11.2013

Každoročne, v čase pred adventnom, sa naša škola premení na veľký vianočný bazár, plný krásnych výrobkov.

Deti a pani vychovávateľky usilovne pripravujú rôznorodé výrobky.

Pozrite si fotografie z tejto, pre nás veľmi milej, predvianočnej akcie.

Nechýbal ani vianočný punč a vianočné koláčiky.

 
Šarkaniáda 15.10.2013

 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Strana 2 z 2