Učebne gymnázia
Učebne gymnázia

V školskom roku 2017/ 2018 máme v našom gymnáziu 81 študentov v štyroch ročníkoch.

Okrem kmeňových a odborných učební majú študenti gymnázia k dispozícii gymnaziálnu klubovňu a školskú knižnicu.

Gymnaziálna klubovňa poskytuje v čase vyučovania tiché prostredie na štúdium a relax predovšetkým študentom 3. a 4. ročníka počas „voľných hodín v rozvrhu“, keď prebieha výučba voliteľných seminárov. Klubovňa je priestorom aj pre neformálne stretnutia študentov.

 

I.G

1G 2013-2014

II.G

2G 2013-2014

III.G

3G 2013-2014

IV.G

4G 2013-2014

 

Posledná úprava Piatok, 12 Január 2018 23:51