• Svätý Otec František

    18.09.2019 05:30:00

    Diablovi, ktorý citovaním Písem vyzýva Ježiša, aby si od Boha vyžiadal ohromujúci zázrak, Ježiš oponuje pevným ROZHODNUTÍM zostať pokorný a plný dôvery voči Otcovi. Takto ODVRACIA azda to najrafinovanejšie POKUŠENIE: chcieť „stiahnuť Boha na našu stranu“, žiadajúc od Neho milosti, ktoré v skutočnosti majú slúžiť uspokojeniu našej pýchy.


Najbližšie udalosti

16.9 - Pondelok

ŠvP Huty: Zuberec – 4. C, 4. D 

17.9 - Utorok

1. vyuč. h - Sv. omša na V20

ŠvP Huty: Zuberec – 4. C, 4. D

18.9 Streda

1. vyuč. h. - Sv. omša na K32

8:00 - 13:30 - Púť žiakov katolíckych škôl do Šaštína – 5. roč. ZŠ

ŠvP Huty: Zuberec – 4. C, 4. D 

19.9 Štvrtok

ŠvP Huty: Zuberec – 4. C, 4. D 

20.9 Piatok

ŠvP Huty: Zuberec – 4. C, 4. D 

Najbližšie termíny

22.-25.9.: DC + imatrikulácia - I.-II. G
 23.-27.9.: ŠvP – 4. A, 4. B
 6.-11.10.: ŠvP – 8. roč.
 8.10.: Duchovná obnova žiakov – V20
 9.10.: Duchovná obnova žiakov – K32


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro