• Svätý Otec František

    20.10.2019 05:30:02

    Najnebezpečnejší postoj pre život každého kresťana je PÝCHA. Pyšný človek je presvedčený, že má všetko na svojom mieste, pred Boha sa stavia s myšlienkou, že s Ním má svoje účty VYROVNANÉ. Ako ten farizej z podobenstva, ktorý si myslí, že sa v chráme modlí, no v skutočnosti CHVÁLI sám seba pred Bohom: „Ďakujem ti, Pane, pretože ja nie som ako tí druhí.“


Najbližšie udalosti

21.10 - Pondelok

1. vyuč. h. Deň Jablka - V20 + K32

22.10 - Utorok

1. vyuč. h - Sv. omša na V20 

9:0O - 12:00 Testovanie pohybových predpokladov žiakov: 1. C – telocvičňa na K32
9.40 - 12.45 Návšteva divadelného predstavenia – IV. G

23.10 Streda

1. vyuč. h. - Sv. omša K32
9:00 - 12:00 - Testovanie pohybových predpokladov žiakov: 1. A – telocvičňa na K32
8.30 - 13.00 - Vyhodnotenie testov k voľbe povolania – ž. 9. roč. – Klubovňa Lumen

24.10 Štvrtok

9.00 - 12.00 - Testovanie pohybových predpokladov žiakov: 1. B – telocvičňa na K32
8.30 - 13.00 - Vyhodnotenie testov k voľbe povolania – ž. 9. roč. – Klubovňa Lumen
3.-4. vyuč.h. - Olympiáda v SJL: písomná časť – žiaci 8.-9. roč. – v 9. A, 9. B
8.00 - 13.00 - Matboj – tímy 5.-7. roč

25.10 Piatok

2.-4. vyuč. h. - Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. roč. ZŠ – na V20
8.30 - 13.00 - Vyhodnotenie testov k voľbe povolania – ž. 9. roč. – Klubovňa Lumen

Najbližšie termíny


26.10. od 9.30: Brigáda na pracovisku Veternicova 20
30.-31.10.: Jesenné prázdniny, nástup do školy 4.11.
12.11.: Štvrťročná klasifikačná porada
20.11.: T5 – testovanie žiakov 5. roč.

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro