• Svätý Otec František

    13.11.2019 06:30:03

    Ak v skúške zostaneme UZATVORENÍ v nás samých, vykopávame si vnútri tunel, bolestnú INTROVERTNÚ cestu, ktorá má jediný smer: stále hlbšie do nás samých. Najväčším problémom nie je bolesť, ale to, ako sa k nej postavíme. Samota neponúka žiadnu cestu von, modlitba áno, pretože je vzťahom, odovzdaním sa. Ježiš všetko odovzdáva a zveruje Otcovi, prináša Mu to, čo cíti, opiera sa o Neho v boji. Keď vstúpime do našich Getsemán NEZABUDNIME sa modliť: Otče.


Najbližšie udalosti

11.11 - Pondelok

8.00 - 13.30 - Festival slobody – 9. roč., III. G

Súťaž i-Bobor:
4. vyuč. h - vybraní žiaci 8. C – v PC2
5. vyuč. h - vybraní žiaci 8. A, 8. B – v PC1


12.11 - Utorok

1. vyuč. h - Sv. omša na V20 

8.00 - 13.00 - Medziškolský turnaj v basketbale chlapcov: ž. 7.-9. roč. – telocvičňa K32

Beseda: Pápežské misie – Rwanda – Knižnica K32:
2. vyuč. h. - 6. C
3. vyuč. h. - 6. A, 6. B

3. vyuč. h. - Súťaž i-Bobor: vybraní žiaci III. G, IV. G – v PC2

14.30 - Štvrťročná klasifikačná porada

13.11 Streda

1. vyuč. h. - Sv. omša - K32
Súťaž i-Bobor:
2. vyuč. h. - vybraní žiaci 7. A, 7. B – v PC1
3. vyuč. h. - vybraní žiaci 6. A, 6. B – v PC1, vybraní žiaci 6. B, 6. C – v PC2
5. vyuč. h. - žiaci 7. C, Sk2 – v PC1


14.11 Štvrtok

1. - 3. vyuč. h. -  KOMPARO – testovanie v SJL, MAT – 8.-9. roč.

Súťaž i-Bobor:
3. vyuč. h. - žiaci I. G, Sk2 – v PC2
5. vyuč. h. - vybraní žiaci II. G – v PC2

15.11 Piatok

Súťaž i-Bobor:
2. vyuč. h. - vybraní žiaci 4. A, 4. B – v PC1
4. vyuč. h. - vvybraní žiaci 4. C, 4. D – v PC1
5. vyuč. h. - vvybraní žiaci 5. A, 5. B – v PC1


Najbližšie termíny


   19.11.: Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo  
   20.11.: T5 – testovanie žiakov 5. roč.
   22.11.: Godzone tour – prezentácia: 9. roč. + G.


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro