• Svätý Otec František

    15.07.2020 05:30:00

    Zasvätený život znamená vidieť to, čo v živote zaváži. Je prijatím Pánovho DARU s otvoreným náručím. Oči zasvätených vidia, tak ako Simeon, Božiu MILOSŤ vliatu do ich rúk. Zasvätený človek každý deň hovorí: „Všetko je dar, všetko je milosť“. NEZASLÚŽILI sme si rehoľný život, je to dar lásky, ktorý sme prijali.


Prerastá vám korona situácia cez hlavu? Nie ste sami – ak hľadáte pomoc alebo podporu, kliknite sem.

Klasifikácia a hodnotenie predmetov na konci školského roku 2019/2020


Plán týždňa od 29. júna 2020 do 3. júla 2020

Pondelok:

Sv. omša - prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla + Te Deum:

8.30. - 1.-3. roč. ZŠ – Kostol Narodenia Panny Márie – Dlhé diely 

8.00 - 4.-9. roč. ZŠ + G. – Kostol sv. Františka z Assisi

9.00 - 12.00 - Prírodovedná vychádzka – 6. roč., 8. B


Utorok:

1.- 2. vyuč. h. - Odovzdávanie vysvedčení + VO

10.00 - Rozlúčka s deviatakmi – pastoračná miestnosť pri kostole

Obedy na K32:

10.30 - 2. st. + G.

11.00 ŠKD – 4. roč.


Streda:

-

Štvrtok: 

8.30 - Duchovná obnova učiteľov - Kostol sv. Františka z Assisi

Piatok:

-


Najbližšie termíny:Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy spolu s RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/218607.


Zmeny v prevádzke školy od 15. júna

Ruší sa povinnosť merania teploty žiakom pri príchode do školy a žiaci môžu do školy prichádzať aj samostatne. Rodičom bude v prípade stretnutia so zamestnancom školy umožnený vstup do budovy. Sú obnovené štandardné časy vyučovacích hodín.


Školský klub detí od 15. júna

Na Veternicovej je obnovená ranná služba (od 7:00). Na oboch pracoviskách je obnovená záverečná služba do 17:00 a zlučovanie detí do spoločných oddelení.


Krúžky na našej škole

Činnosť všetkých krúžkov na pôde Spojenej školy sv. Františka z Assisi – vrátane krúžkov pre dospelých – je pozastavená až do konca školského roka 2019/2020. Každému žiakovi/žiačke zapísanému/-ej na krúžok škola vráti peniaze v rozsahu 3x mesačná platba za krúžok.


Školské sväté omše

Od 15. júna sú obnovené školské sväté omše na oboch pracoviskách.

Karloveská 32

Školská svätá omša bude každú stredu o 8.00 hod.

Veternicová 20

V utorok 16. júna svätá omša nebude. Svätá omša bude v piatok 19. júna na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

V utorok 23. júna bude školská svätá omša v telocvični na V20.

Koniec školského roka

V pondelok 29. júna budeme sláviť slávnostné sväté omše pri príležitosti sviatku Svätých Petra a Pavla a konca školského roka v Kostole sv. Františka z Assisi aj na Dlhých dieloch v Kostole narodenia Panny Márie.


Dobrovoľné vyučovanie žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnazistov

Od 22. júna sa tešíme na obnovené prezenčné vyučovanie žiakov od 6. ročníka ZŠ a našich študentov gymnázia. Aktuálne prebieha prihlasovanie cez edupage, v ktorom môžu rodičia prihlásiť svoje deti na prezenčné vyučovanie. Prihlasovanie sa uzavrie v utorok 16. júna o 20:00 hod.

V posledných siedmich školských dňoch sa naši žiaci môžu tešiť na osobné stretnutia so svojimi učiteľmi a spolužiakmi, s ktorými sa dlho nevideli, na hodnotenie a rozhovory o skúsenostiach s dištančným vzdelávaním a na rozlúčku s týmto zvláštnym školským rokom.


Dobrovoľné vyučovanie

Od 1. júna 2020 prebieha na našej škole obnovené vyučovanie 1. – 5. ročníka ZŠ. Všetky krúžky sú do konca školského roka zrušené, funguje ŠKD aj stravovanie žiakov v školskej jedálni. Žiaci, ktorí nenastúpili do školy, sa naďalej vzdelávajú formou dištančného vzdelávania.

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň pre žiakov prihlásených na dobrovoľné vyučovanie a učiteľov zapojených do prezenčnej výučby je v prevádzke od 1. júna 2020.

Pre ostatných (aj externých) stravníkov existuje možnosť odberu obedov cez výdajňu obedov v čase od 10.00 do 11.30 hod. Obedy si môžete objednať sami cez edupage alebo po dohode s pani vedúcou školskej jedálne.

Vaše nedoplatky či preplatky sledujte prosím v edupage-i (kliknite na dlaždicu: Komunikácia > Platby), nájdete tam prehľad predpisov na platby i prehľad zaplatených položiek.

 

Prijímacie konanie na štúdium na gymnáziu

Prebehlo 1. kolo prijímacieho konania na štúdium na našom gymnáziu. Uchádzači si môžu pozrieť svoje výsledky po prihlásení sa cez edupage.

V 1. kole prijímacieho konania bol prijatý maximálny počet 28 žiakov, určený VÚC BSK pre prijímacie konanie v tomto školskom roku. Pre ďalších záujemcov nemôžeme, žiaľ, organizovať 2. kolo prijímacieho konania; ďalší záujemcovia o štúdium na Gymnáziu sv. Františka z Assisi môžu požiadať o prestup na našu školu od 1. 9. 2020.

Úspešným uchádzačom o štúdium na našom gymnáziu srdečne blahoželáme a tešíme sa v septembri na stretnutie a spoločnú dobrodružnú cestu dospievania až k maturite. 


 

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Väčšinu rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí žiakov 1. ročníka ZŠ sme už vystavili a odoslali rodičom detí; ostávajúce rozhodnutia vystavíme najneskôr do 30. júna 2020.

 

Maturity

Našim maturantom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, prajeme im veľa šťastia na prijímacích pohovoroch na vysoké školy a veľa Božieho požehnania do novej etapy života!

Prehľad o výsledkoch tohtoročných maturít nájdete tu.© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro