• Svätý Otec František

    10.04.2020 05:30:00

    Prednostnými adresátmi Pánovho pomazania sú chudobní, zajatí, slepí a utláčaní. Pomazanie olejom sa aplikuje na JEDNO miesto a jeho blahodarný účinok sa šíri na CELÉ telo. Milosť a charizma, ktorá sa daruje osobe či skupine, slúži v prospech všetkých. Keď HOJNE pomazávame, cítime, že sa obnovuje naše vlastné pomazanie. Nie sme distribútormi oleja vo fľaši. Sme pomazaní, aby sme pomazávali. Pomazávame rozdávajúc seba samých, rozdávajúc naše povolanie a naše srdce.


Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy spolu s RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/218607.


Podľa vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga a rozhodnutia krízového štábu vlády SR:

1.     prerušenie vyučovania na školách bude platiť naďalej, od 30. 3. 2020 až do odvolania

2.     pre tento školský rok 2019/2020 sa celkom ruší T9 a EČ MS (vrátane PF IČ)

3.     zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční bez detí, v termíne od 15. do 30. 4. 2020 – na webovej stránke spresníme postup, akým sa bude konať.

4.     prihlášky na SŠ budú podávať zákonní zástupcovia žiakov 5., 8. a najmä 9. r. ZŠ do 15. 5. 2020, na prihláške nemusí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka – spôsob doručovania a odosielania prihlášok ako aj spôsob vydávania zápisných lístkov a zápisu do 1. ročníkov SŠ Vám bude oznámený (e-mailom, na našom webe)

5.     ústna časť maturitnej skúšky bude do 2 týždňov od návratu škôl do plnej prevádzky, najneskôr však 30. 6. 2020

6.     prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia do 2 týždňov od návratu škôl do plnej prevádzky, najneskôr však 30. 6. 2020.

 

Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí realizujú dištančné vzdelávanie kvalitne, svedomito a s porozumením voči situácii v rodinách.

Vám, rodičom, vzdávame v týchto dňoch úctu a obdiv za to, ako popri plnení Vašich povinností zároveň zvládate pomáhať deťom pri domácom vzdelávaní. 

 

 

Školská jedáleň bude zatvorená aj naďalej, od 30. 3. 2020 až do odvolania.

Ak máte na účet školskej jedálne vytvorený trvalý príkaz, môžete ho dočasne zrušiť.

Peniaze, ktoré ste na účet školskej jedálne už poukázali, sa Vám nestratia, po obnovení prevádzky jedálne budú naďalej tvoriť Váš kredit.


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro