• Svätý Otec František

    25.02.2020 06:30:00

    Každé STVORENIE predstavuje pre nás jedno Božie slovo. V tichosti a modlitbe môžeme počúvať symfonický hlas stvorenstva, ktorý nás vyzýva zanechať naše egocentrické uzatváranie sa, aby sme pocítili, že sme obklopení nežnosťou Otca a s radosťou sa DELILI o prijaté dary. Stvorenstvo je sieť života, miesto STRETNUTIA s Pánom a medzi nami, je „Božou sociálnou sieťou“.


Pondelok 24.2

1. - 6. vyuč. h. - Konverzačné kurzy v ANJ: žiaci 6. A a 6. B – učebňa 6. B, knižnica
Šiestaci, ktorí sa nezúčastňujú kurzov, sa celý týždeň spolu učia v učebni 6. A podľa rozvrhu 6. A.


1. - 4. vyuč. h. - Návšteva NR SR – III. G, SPS IV. GUtorok 25.2

1. vyuč. h. - Sv. omša – V20 - Nebude! Cez 1. h. sa uči 1. h. z rozvrhu zo stredy.

1. - 6. vyuč. h. - Konverzačné kurzy v ANJ: žiaci 6. A a 6. B – učebňa 6. B, knižnica
Šiestaci, ktorí sa nezúčastňujú kurzov, sa celý týždeň spolu učia v učebni 6. A podľa rozvrhu 6. A.


Streda 26.2


1. vyuč. h. - V20, K32 – sv. omša, Popolcová streda

1. - 6. vyuč. h. - Konverzačné kurzy v ANJ: žiaci 6. A a 6. B – učebňa 6. B, knižnica

Šiestaci, ktorí sa nezúčastňujú kurzov, sa celý týždeň spolu učia v učebni 6. A podľa rozvrhu 6. A.Štvrtok 27.2

1. - 6. vyuč. h. - Konverzačné kurzy v ANJ: žiaci 6. A a 6. B – učebňa 6. B, knižnica

Šiestaci, ktorí sa nezúčastňujú kurzov, sa celý týždeň spolu učia v učebni 6. A podľa rozvrhu 6. A.Piatok 28.2

1. - 6. vyuč. h. - Konverzačné kurzy v ANJ: žiaci 6. A a 6. B – učebňa 6. B, knižnica

Šiestaci, ktorí sa nezúčastňujú kurzov, sa celý týždeň spolu učia v učebni 6. A podľa rozvrhu 6. A.

Najlbižšie udalosti

   

2.-6.3: Príprava na školskú konferenciu – 1. st.

4.3.: Deň otvorených dverí na K32 – 4. roč. ZŠ, 2. st. a gymnázium

17.-19.3.: Externá časť a písomná forma maturitnej skúšky

26.3.: Deň otvorených dverí na V20 –1.-3. roč. ZŠ

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro