• Svätý Otec František

    23.09.2019 05:30:00

    Pán OČISŤUJE svoju Nevestu, OBRACIA nás všetkých k sebe! Dáva nám prejsť skúškou, aby sme pochopili, že bez Neho sme len prach. ZACHRAŇUJE nás z pokrytectva, zo spirituality vonkajškovosti. Dáva vanúť svojmu Duchu, aby nanovo daroval krásu svojej Neveste, pristihnutej pri cudzoložstve.


Oznam

V pondelok, 23.09.2019 pozývame rodičov všetkých žiakov školy na Plenárnu schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční v telocvični školy na Karloveskej 32 o 17,00 hod . Program bude následne pokračovať v budove školy na Karloveskej, kde sa uskutočnia TARZ y jednotlivých tried o 18,00 hod . Po ich ukončení, plánovanom na 19,00 hod. sa uskutoční zasadanie novozvolených zástupcov tried – Rady rodičov, v zborovni školy.

Najbližšie udalosti

22.9 - Pondelok

ŠvP Huty: Zuberec – 4. A, 4. B
Duchovná obnova + imatrikulácia: Račkova dolina - I.-II. G

16:30 - Stretnutie s rodičmi 7. roč.: LVK – telocvičňa na K32
17:00 - Plenárna schôdza – telocvičňa na K32
18:00 - Všetky TARZ-y na pracovisku K32 – 2.-9. roč. ZŠ, III.-IV. G

19:00 - Zasadnutie Rady rodičov – zborovňa na K32

23.9 - Utorok

1. vyuč. h - Sv. omša na V20

Návšteva Dopravného ihriska Dúbravka:
8.15 - 11:15 - 3. C
9.45 - 12.45 - 3. D 
8.00 - 13.00 S OLO do ZOO – 6. roč.

ŠvP Huty: Zuberec – 4. A, 4. B
Duchovná obnova + imatrikulácia: Račkova dolina - I.-II. G

24.9 Streda

1. vyuč. h. - Sv. omša na K32

Návšteva Dopravného ihriska Dúbravka:
8.15 - 11.15 3. B
9.45 - 12.45 3. A
2. - 6. vyuč. h. - Školský turnaj vo futbale a vo florbale – 7.-8. roč. ZŠ

ŠvP Huty: Zuberec – 4. A, 4. B
Duchovná obnova + imatrikulácia: Račkova dolina - I.-II. G

17:00 - TARZ – 8. B

25.9 Štvrtok

ŠvP Huty: Zuberec – 4. C, 4. D 

26.9 Piatok

Záverečný seminár: Židovské komunitné múzeum – II. G

8.00 - 13.00 - Cezpoľný beh: Železná studnička – žiaci 8.-9. roč. + G.
10.50 - 14:00 - Noc výskumníkov – III. G, žiaci SEC4, SEF4

ŠvP Huty: Zuberec – 4. A, 4. B

Najbližšie termíny


30.9. o 16.30: TARZ-y 2. C, 3. D
1.10. o 17.30: TARZ-y 7. C, I.-II. G
2.10. o 17.00: TARZ 4. B   
6.-11.10.: ŠvP – 8. roč.
8.10.: Duchovná obnova žiakov – V20
9.10.: Duchovná obnova žiakov – K32


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro