• Svätý Otec František

    19.07.2019

    Pre kresťana je dôležitý ROZHOVOR s duchovnou autoritou. Je mnoho ľudí, kňazov, rehoľníkov i laikov, ktorí majú schopnosť pomôcť VIDIEŤ, čo sa deje v mojej duši. Diabol navštívil Ježiša na púšti a navrhol mu tri veci, ktoré neboli podľa Božieho Ducha. Ježiš odmietol diabla Božím slovom. A ak sa to stalo Ježišovi, tak aj nám. Nemajme STRACH.


© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro