• Svätý Otec František

    22.01.2020 06:30:03

    Smútok, nazývaný acédia, znemožňuje všetky pokusy o premenu a obrátenie, šíri urazenosť a nevraživosť. Keď hrozí, že sa tento nasladlý smútok zmocní nášho života, PROSME, aby nás Pán ZOBUDIL, aby nami zatriasol v našej ospalosti a vyslobodil nás z nečinnosti. Vzoprime sa zvyku, otvorme oči a uši, a predovšetkým SRDCE, aby sme sa nechali pohnúť tým, čo sa deje okolo nás, výkrikom živého a účinného Slova Vzkrieseného.


Pondelok 20.1

4. vyuč. h. - Rovesnícke vzdelávanie: PDA v 4. A – žiaci 5. B a 8. B

Utorok 21.1

1. vyuč. h. - Sv. omša – V20 

Rovesnícke vzdelávanie: PDA – žiaci 5. B a 8. B:

2. vyuč. h. - 4. B
3. vyuč. h. - 4. D
4. vyuč. h. -  C

14:30 - POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA

Streda 22.1


1. vyuč. h. - K32 – sv. omša


Štvrtok 23.1

popoludnie - Zimné športy – ŠKD na V20 a K32

Piatok 24.1

popoludnie - Zimné športy – ŠKD na V20 a K32Najlbižšie udalosti

31.1.: Odovzdávanie výpisov známok za 1. polrok šk. roka 2019/2020

3.2.: Polročné prázdniny

8.2.: Karneval radosti – telocvičňa na K32 - 14.00 – 16.00 h.

10.-14.2.: Lyžiarsky výcvik – 7. roč.

10.-14.2.: Kurz v anglickom jazyku – 6. C, 8. roč. 

24.-28.2.: Kurz v anglickom jazyku – 6. A, 6. B

26.2.: Deň otvorených dverí – 2. st. a gymnázium

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro