• Svätý Otec František

    15.12.2019 06:30:00

    Človek, žijúci Ježišov pokoj, nikdy nestráca zmysel pre HUMOR, ktorý je tak blízky Božej MILOSTI. Ježišov pokoj v každodennom živote, pokoj v súženiach a s tým kúskom zmyslu pre humor, ktorý nám dáva lepšie DÝCHAŤ, pochádza od Ducha Svätého.


Pondelok 16.12

Recitačná súťaž „A Slovo bolo u Boha“ – 2. st. – Knižnica na K32:

3. vyuč. h. - 5.-6. roč. 

4.-5. vyuč. h. - 7.-9. roč.

17.00 - Besiedka – 4. B

17.00 – 19.30 - Vianočný večierok – 7. A Utorok 17.12

1. vyuč. h. - Sv. omša - V20 – NEBUDE! Cez 1. h. sa učí 3. h. z rozvrhu z piatka. 

16.00 - 17.00 - Vianočné besiedky - 3.A, 3.C, 3.D

16.30 – 17.00 - Vianočné besiedky - 2.A, 2.B, 2.C


Streda 18.12

1. vyuč. h. - K32 – sv. omša

Tvorivé dielne na SOŠPg Bullova 2 – 2.A, 2.B, 3.B


4.-5. vyuč. h. - Geografická olympiáda: školské kolo – žiaci 2. st. – učebňa BF1

16.00 – 17.00 - Vianočná besiedka - 3.B

16.30 – 20.00 - Vianočné večierky – 8. A, I. G, IV. G

Vianočné trhy – 5. B


Štvrtok 19.12

Exkurzia: Viedeň – III. G

16.30 – 17.30 - Vianočné besiedky 1. roč. -  telocvičňa V20

16.30 – 19.30 - Vianočné večierky – 5, A, 6. B, 7. C


Piatok 20.12

Skrátené vyučovanie na K32:

4 vyuč. h. - 9. roč. + gymnázium (semináre v IV. G cez 5.-6. h. budú)

5 vyuč. h. - 7.-8. roč. – 5. h. skrátená

5 vyuč. h. - 4.-6. roč.


8.00 – 12.30 - Vedecké Vianoce – PR1 – podľa harmonogramu

8.00 – 13.00 - Vianočný volejbalový turnaj – žiaci 7.-9. roč. - telocvičňa na K32

2.-3. vyuč. h. - Koledovanie  - 6. ANajlbižšie udalosti

23.12.- 7.1.: Vianočné prázdniny, nástup do školy v stredu 8.1.
10.1.: Biblická olympiáda: školské kolo – 2. st. + G.© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro