2. kolo prijímacích skúšok

02.06.2019

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na 8 voľných miest do 1. ročníka 4-ročného gymnázia pre šk. rok 2019/2020. Kritériá prijímacieho konania sú na stiahnutie tu.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.6.2019

Postup:

Žiaci 9. ročníka neprijatí v 1. kole na strednú školu si môžu podať v 2. kole len
1 prihlášku. Postup podávania prihlášky  je rovnaký ako v 1. kole - prihlášku vydá výchovný poradca základnej školy, žiak ju dá potvrdiť na zadnej strane pediatrovi, je podpísaná žiakom, rodičom,  riaditeľom školy a potvrdená pečiatkou školy. Potvrdené prihlášky je potrebné doručiť na sekretariát gymnázia najneskôr do 13.6.2019.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro