8. ročník - Komparo 2019

MATEMATIKA
Priemerná úspešnosť všetchých testovaných žiakov 76,1%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR 60,6%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší
výsledok ako naša škola
93,6%
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Priemerná úspešnosť všetchých testovaných žiakov 73,9%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR 61,8%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší
výsledok ako naša škola
94,6%
VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY
Priemerná úspešnosť všetchých testovaných žiakov 70,0%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR 59,2%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší
výsledok ako naša škola
94,6%
FYZIKA
Priemerná úspešnosť všetchých testovaných žiakov 73,3%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR 56,9%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší
výsledok ako naša škola
94,8%
DEJEPIS
Priemerná úspešnosť všetchých testovaných žiakov 67,1%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR 53,3%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší
výsledok ako naša škola
96,6%

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro