9. ročník - Komparo 2019

MATEMATIKA
Priemerná úspešnosť všetchých testovaných žiakov 67,1%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR 60,3%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší
výsledok ako naša škola
81,9%
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Priemerná úspešnosť všetchých testovaných žiakov 67,0%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov SR 54,8%
Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší
výsledok ako naša škola
97,0%

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro