Ako je každoročným zvykom nášho gymnázia, aj tento rok sme sa my, maturanti, vydali na duchovnú obnovu do malebného Assisi po stopách patróna našej školy - svätého Františka. 

V dňoch 12. a 13. septembra sa žiaci II. stupňa ZŠ zúčastnili účelového cvičenia. Vo štvrtok sa konala v škole teoretická časť, kde sa žiaci učili podávať prvú pomoc, učili sa o pohybe v prírode a o riešení mimoriadnych udalostí. Ďalší deň sme sa presunuli do Líščieho údolia, kde žiaci skĺbili svoje znalosti s praktickými zručnosťami.

Vážení rodičia,stravníci

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25 júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  v školských zariadeniach .

Ábeland je malá historická dedinka. Dá sa tam naučiť mnoho zaujímavých vecí a taktiež priučiť rôznemu remeslu. My žiaci prvých ročníkov sme si takto vyskúšali upiecť chlieb, vytočiť misku na hrnčiarskom kruhu, strieľať z historického luku i uvariť chutný nápoj z nazbieraných byliniek. Tento výlet bol jednoducho super.

V jednu krásnu slnečnú nedeľu sme si povedali, že sa poriadne rozlúčime so školou a vykročíme tak na prázdniny. Stretli sme sa pred kinom, kde nás pani vychovávateľka zobrala na film Tajný život maznáčikov 2.

Možnosť nazrieť do vedeckých laboratórií a vidieť zaujímavé prírodné javy? Zažiť prednášku skutočných vedeckých kapacít? Dostať sa na miesta, kde sa tvorí veda?...Taká ponuka sa predsa neodmieta😀 

Výsledkov: 1 - 6 z 79

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro