Začiatkom školského roka sme sa už tradične zúčastnili medziškolskej súťaže v Cezpoľnom behu. Po minulé roky sme v tejto súťaži zvykli dosahovať pekné športové výsledky, no to, čo sa našim žiakom podarilo teraz, možno nazvať historickým úspechom.

Dňa 16 10.2019 sa konali Okresné majstrovstvá základných škôl v šachu jednotlivcov 2019. Naša škola mala na turnaji silné zastúpenie. 

Čo je to Euroškola ? Euroškola je, keď detí plačú na poslednej diskotéke pri rozlúčke s animátormi, keď mobily sa stávajú zbytočné, keď sa nám nechce vrátiť do školských lavíc, keď stojíme niekoľkokrát v rade na "duplu", keď smiechom ozýva sa areál, keď deň ubehne ako voda, keď pri odchode sa deti pýtajú : " Prídeme o rok ? "

My sme si túto dobrotu – jablko – pripomenuli 21.10., kedy sa aj oslavuje Svetový deň jablka. Súťažili sme o najväčšie, najmenšie jablko, o jablko s nazvláštnejším tvarom a o najlepšiu jablkovú dobrotu. Tento rok sme súťažili aj o to, kto ošúpe najdlhšiu jablkovú šupku. Podarilo sa to žiakom zo 7.C. Ich šupka merala 1,3m.

Dňa 18.10. o 9.00 h. sa žiaci našej školy pripojili k modlitebnej iniciatíve „Milión deti sa modlí ruženec“. Táto jedna z mnohých aktivít organizácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi spája v modlitbe za jednotu a pokoj deti aj dospelých vo viac ako 80 krajinách celého sveta.

Výsledkov: 1 - 6 z 98

© 2019 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro