Aktuality

Dejepisná olympiáda

13. 12 2018

10.12. 2018 sme pre nadšených záujemcov o históriu pripravili školské kolo dejepisnej olympiády. Súťažili žiaci 6. – 9. ročníka a ich úlohou bolo vypracovať testy z dejepisného učiva v danom ročníku, piataci a šiestaci sa morili s témou prvých storočí na našom území  ôsmaci s deviatakmi sa museli zorientovať  v augustových udalostiach 1968 a následnej normalizácii. Všetkým boli ešte určené úlohy z regionálnej histórie – pýtali sme sa na udalosti, osobnosti ale aj stavby v Bratislave.

Arteterapia je  liečebnopedagogická terapia, ktorú sme úspešne aplikovali u detí s poruchami pozornosti, poruchami správania, emocionálnými problémami, u neprospievajúcich v škole a u delikventných detí na hodinách výtvarnej výchovy a na krúžku výtvarnej výchovy v našej škole. 

Burza hračiek

10. 12 2018

Na našej škole sa už tradične konala burza hračiek. Žiaci ich priniesli naozaj veľmi veľa a preto sme sa rozhodli s hračkami podeliť.

3.12.2018 sa uskutočnil na našej škole Deň s mladými záchranármi. Žiaci, ktorí navštevujú krúžok Mladí záchranári, si pre svojich spolužiakov pripravili 3 stanovištia o prvej pomoci.

Ekoalarm

06. 12 2018

Naša škola je už druhý školský rok zapojená do projektu Ekolalarm. Cieľom projektu je zber zubných kefiek CURAPROX ale aj necupraprox. Vďaka tomuto projektu sme pre školu získali koše na triedenie odpadu. Zaujímavosťou je, že koše sú vyrobené recykláciou zubných kefiek CUPRAPROX v slovenskej firme.

Po úspešnej minuloročnej premiére sme sa so spolužiakmi aj tento rok rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Vybrali sme si príbeh rodiny, ktorá nečakane prišla o všetko v požiari, ktorý vznikol v susednom dome.

Na hodine geografie

28. 11 2018

Na hodine geografie v 9. ročníkoch sme sa učili netradične o tradičných veciach Slovenska. Žiaci mali za úlohu pripraviť si projekt na tému: Slovenské tradície.

V predmete anglický jazyk je olympiáda tou najdôležitejšou súťažou talentovaných žiakov a študentov s nadštandardnými vedomosťami a zručnosťami v cudzom jazyku.

V jedno zadumané novembrové ráno sme sa zišli so žiakmi prvého stupňa, ktorí uspeli v triednych kolách, na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy "... a Slovo bolo u Boha".

Mladí záchranári

15. 11 2018

S krúžkom Mladí záchranári sme navštívili sídlo Červeného kríža v Bratislave. Cieľom tejto návštevy bolo prakticky si vyskúšať dýchanie z úst do úst a masáž srdca, čiže KPR a heimlichov manéver, ktorý používame pri dusení sa cudzím predmetom.

6.11.2018 študenti 1.-3.G mali možnosť  vidieť divadelné predstavenie Pygmalion v anglickom jazyku.

Festival slobody

07. 11 2018

Festival slobody je podujatie, ktoré organizuje ÚPN a my sa snažme každoročne aspoň  časť programu navštíviť  so študentmi gymnázia. Seminaristi z dejepisu a tretiaci gymnazisti mali možnosť 7. 11. 2018 byť na premietaní dokumentárneho filmu Spýtaj sa vašich: 68, ktorý cez osobné svedectvá predstavuje 21. august 1968.

Vo štvrtok pred jesennými prázdninami sme zažili zaujímavú hodinu VUM (Výchova umením). Chystali sme sa na výstavu, no na naše veľké prekvapenie nás nečakala miestnosť plná obrazov.

22. októbra 2018 sa žiaci deviatych ročníkov našej školy zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Išlo o vyučovanie mimo triedu v rámci navýšeného počtu hodín dejepisu pre deviatakov.

Olympiáda zo SJL

06. 11 2018

V dňoch 17. a 19.októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov z 8. a 9.ročníka. 

V dňoch 30.9. – 2.10.2018 sme sa zúčastnili na exkurzii v Štrasburgu. Tento výlet nám bol odmenou za napísanie práce o kulakovi Jozefovi Sádovskom, ktorý zostal aj napriek mnohým skúškam verný ľudským hodnotám.

Deň jablka 2018

02. 11 2018

Na našej škole sme 21.10. zažili jablkové hodovanie. Žiaci mali za úlohu priniesť do školy rôzne jablká ale aj jablkové dobroty. Porota mala naozaj ťažké rozhodovanie.

Noc v škole

02. 11 2018

V piatok 5. októbra podvečer bolo pred našou školou rušno. Siedmakov čakala noc, ktorú nestrávili ako obvykle doma v teplej a mäkkej posteli, ale v škole v spacáku. 

Prvý deň duchovnej obnovy žiakov prebiehal 9.10.2018 na elokovanom pracovisku  Veternicova 20.

Výsledkov: 1 - 20 z 37

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro