Na dnešnej hodine vládol veselý pracovný ruch. Deti v 2.B mali voľnú ruku v téme im blízkej - Dopravné prostriedky. Vznikol veľmi pekný spoločný dvojprojekt, ktorý deti komentovali slovami..." toto bola super hodina".

Zbierka je určená pre deti z regiónov ako Malawi, kde im Mary ́s meals zabezpečuje jedno jedlo na školský deň a tým im umožňuje chodiť do školy.

Vo štvrtok 19.9. sa žiaci našej školy zúčastnili zápasu Európskej ligy medzi domácim ŠK Slovan Bratislava a Besiktas Istanbul.

V dňoch 12. a 13. septembra sa žiaci II. stupňa ZŠ zúčastnili účelového cvičenia. Vo štvrtok sa konala v škole teoretická časť, kde sa žiaci učili podávať prvú pomoc, učili sa o pohybe v prírode a o riešení mimoriadnych udalostí. Ďalší deň sme sa presunuli do Líščieho údolia, kde žiaci skĺbili svoje znalosti s praktickými zručnosťami.

Vážení rodičia,stravníci

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25 júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  v školských zariadeniach .

Výsledkov: 55 - 60 z 136

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro