Stretnutia školskej psychologičky Evy Polákovej s rodičmi. Posledný pondelok v mesiaci. Knižnica V-20! 15:00 - 17:00

21. septembra sa všetky tri piatacke triedy zúčastnili na v poradí už piatom ročníku Púte žiakov a pedagógov katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy v Šaštíne.

Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia. Po nácviku evakuácie sa presunuli do Líščieho údolia, kde overovali voje schopnosti i zručnosti na teoretických, ako aj praktických stanovištiach.

Záujmové útvary, na ktoré sa prihlási dostatočný počet záujemcov, začnú pracovať najneskôr v októbri. Na stránke školy budú informácie, ktoré krúžky sa otvoria a ktoré kvôli nízkemu počtu prihlásených záujemcov otvorené nebudú. 

Začiatok dobrý – všetko dobré. Prvý školský deň je nesmierne dôležitý. 

Výsledkov: 127 - 132 z 136

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro