Deň otovorených dverí na Gymnáziu sv. Františka  z Assisi 4.3.2020 na Karloveskej 32 v Bratislave.

Žiaci z krúžku Mladí záchranári ukázali svojim mladším spolužiakom vo štvrtých ročníkoch ako správne podať prvú pomoc pri krvácaní. Spolu si vyskúšali ako správne obviazať ranu v prípade malého a veľkého krvácania a aj to, čo robiť v prípade zapichnutého cudzieho telesa v tele. 

Aktuálne z lyžiarského výcviku.

Aj tento rok pripravujeme letný tábor Spojenej školy sv. Františka. Tábor bude 11.7.-18.7.2020 v zariadení Euromesto. Je určený pre žiakov 1.- 7. ročníka, cena je 140€.  

Výsledky našich žiakov nás potešili.  Priemer našej školy  je oproti celoslovenskému priemeru z MAT lepší o 14,9 % a zo SJL lepší o 12,9 %

V piatok 7.2. mali možnosť žiaci druhého stupňa zažiť hudobnú a divadelnú kultúru v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami.

Výsledkov: 13 - 18 z 136

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro