Naši žiaci zo 7.B,7.C a gymnázia sa zúčastnili odbornej prednášky o kostiach - aktuálne učivo na BIO. Prednášať im bola atropologička z Prírodovedeckej fakulty UK Štefánia Pavlíková.

12. 11. 2019 si žiaci 6. ročníka pozreli dokument o slovenskom misionárovi v Rwande Vlastimilovi Chovancovi. Dokument im prišiel predstaviť jeden z tvorcov tohto dokumentu Lukáš Straka. Pri natáčaní filmu strávil v Rwande asi 10 dní.

Dňa 7.11.2019 nás navštívil náš bývalý študent Ján Briežnik, aby nám spolu so svojim spolužiakom predstavili Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Začiatkom školského roka sme sa už tradične zúčastnili medziškolskej súťaže v Cezpoľnom behu. Po minulé roky sme v tejto súťaži zvykli dosahovať pekné športové výsledky, no to, čo sa našim žiakom podarilo teraz, možno nazvať historickým úspechom.

Dňa 16 10.2019 sa konali Okresné majstrovstvá základných škôl v šachu jednotlivcov 2019. Naša škola mala na turnaji silné zastúpenie. 

Výsledkov: 37 - 42 z 136

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro