Čo je to Euroškola ? Euroškola je, keď detí plačú na poslednej diskotéke pri rozlúčke s animátormi, keď mobily sa stávajú zbytočné, keď sa nám nechce vrátiť do školských lavíc, keď stojíme niekoľkokrát v rade na "duplu", keď smiechom ozýva sa areál, keď deň ubehne ako voda, keď pri odchode sa deti pýtajú : " Prídeme o rok ? "

My sme si túto dobrotu – jablko – pripomenuli 21.10., kedy sa aj oslavuje Svetový deň jablka. Súťažili sme o najväčšie, najmenšie jablko, o jablko s nazvláštnejším tvarom a o najlepšiu jablkovú dobrotu. Tento rok sme súťažili aj o to, kto ošúpe najdlhšiu jablkovú šupku. Podarilo sa to žiakom zo 7.C. Ich šupka merala 1,3m.

Dňa 18.10. o 9.00 h. sa žiaci našej školy pripojili k modlitebnej iniciatíve „Milión deti sa modlí ruženec“. Táto jedna z mnohých aktivít organizácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi spája v modlitbe za jednotu a pokoj deti aj dospelých vo viac ako 80 krajinách celého sveta.

V dňoch 14.-15.10. sa uskutočnila duchovná obnova žiakov základnej školy, ktorá je každoročne spätá so sviatkom patróna školy sv. Františka z Assisi. 

Dnešný piatkový deň sme sa s pani vychovávateľkou rozhodli, že si vyrobíme antistresové hračky.

Bola to naozaj veľká zábava.

V rámci každoročného podujatia Európsky deň záchrany života organizovaného Slovenskou resuscitačnou radou sa mohli žiaci z krúžku Mladí záchranári presvedčiť, že svojimi rukami môžu zachrániť ľudský život. Prakticky si vyskúšali, či vedia správne resuscitovať. Ako vidíte na fotkách išlo im to veľmi dobre a dostali aj veľkú pochvalu od organizátorov,že sú veľmi šikovní.

Výsledkov: 43 - 48 z 136

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro