Brigáda 16.4.2016

Radostného darcu miluje Pán! Aj dnes bol v areáli našej školy akýsi F-Day :-) - Festival priateľstva medzi nami, našimi rodinami, deťmi a školou. Pozrite a presvedčte sa, uznajte sami, bola toto obyčajná brigáda?! Bola. S týmito ľuďmi sú obyčajné veci premieňané na niečo mimoriadne. Z ruín Dom, z obyčajného školského dvora Františkova záhrada, z povinnej školskej dochádzky život v spoločenstve, v priateľstve s Kristom.

Ďakujeme.

J.H., RŠ

Galéria 32 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro