Darujte 2 percentá z dane

Milí rodičia,

radi by sme vyjadrili svoju vďaku všetkým tým, ktorí poukazujete 2% dane z príjmu RZ sv. František, a tým pomáhate našej Spojenej škole sv. Františka z Assisi pri jej aktivitách a projektoch.

V roku 2019 sme na účet Rodičovského združenia sv. František z podielu dane z príjmov za rok 2018 získali čiastku 18.735,05 EUR. Tato suma nam pomohla financovat zakupenie druheho herneho prvku pre deti I.stupna na Veternicovej a taktiez vyraznou mierou prispela k financovaniu rekonstrukcie a rozsirenia lezeckej steny v telocvicni na Karloveskej.

V roku 2019 sme na ucet Rodičovského združenia sv. František prijali ciastku 22637.74 eur, ktore budu taktiez vyuzite v sulade so schvalenym rozpoctom RZ.


Ďakujeme

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%

Obchodné meno (Názov): Rodičovské združenie sv. Františka

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 30858411

Sídlo: 84104 Bratislava - Karlova Ves, Karloveská 32

AKO POSTUPOVAŤ? AKO POUKÁZAŤ DAŇ?

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:

 • Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si vypočítajte:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane,
  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky pre RZ sv Frantisek minimálne 40 hodín. Pre tieto ucely Vam na poziadanie vystavime Potvrdenie, ktore nasledne spolu s Vyhlasenim zasielate na prislusny Danovy urad.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Do kolónky rok napíšte 2019
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 3 €.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov ( viac informácií )

Tlačivá pre zamestnancov

Vyhlásenie 2% dane zamestnanci

Editovatelné tlačivo, na vyplnenie priamo v počítači

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

 • Vypočítajte si:
 • a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi),
 • b) 1% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi).
 • V daňovom priznaní vypíšte uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 8 €.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno , sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov ( viac informácií )

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE:

 • Vypočítajte si:
 • a) 2% zo zaplatenej dane,
 • b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín pre RZ sv Frantisek. Pre tieto ucely Vam na poziadanie vystavime prislusne Potvrdenie.
 • V daňovom priznaní vypíšte uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 3 €.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov ( viac informácií )

Ďalšie tlačivá a informácie ako darovať 2% nájdete na webovej stránke rozhodni.sk alebo nás kontaktujte na adrese rrsvfrantisek@svfrantisek.sk  

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro