Deň zdravia

04.11.2019

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa a zdravý životný štýl, na ktoré sa často zabúda. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave ľudí, ovplyvňuje  kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Najmä v detskom veku ovplyvňuje zdravý rast a vývin, preto je dôležité, aby deti mali o tejto problematike čo najviac informácií. Preto sme si v našej škole  pripomenuli tento významný deň. Pani učiteľky 1. – 3. ročníka  pripravili pre deti zaujímavé aktivity, pri ktorých si zábavnou a netradičnou formou pripomenuli tento deň. Veľký úspech mala ochutnávka ovocia a zeleniny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého jedálneho lístka. Tento zaujímavý a obohacujúci deň, ktorý zažili žiaci našej školy, nám mal pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Deň zdravia sme  preplietli telovýchovnými chvíľkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu.

Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.

Mgr. Mária Bačeková


Galéria 10 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro